De bvd

De heren Van Dongen, Huinder en Zwaap hebben in De Groene Amsterdammer van 29 mei de moed gehad ex-BVD-chef Docters van Leeuwen te profileren als de schepper van een beleid waar honderden mensen de dupe van zijn geworden. Hoe is het mogelijk dat een man met zulke beperkte intellectuele vermogens en een gestoord gevoelsleven zich niet alleen weet te handhaven, maar ook steeds meer macht krijgt?

Daar zou een parlementaire- enquetecommissie zich eens over moeten buigen.
Het artikel van Van Dongen, Huinder en Zwaap geeft mensen als mij, wier leven door de BVD verwoest is, het gevoel weer enigermate adem te kunnen halen. Met mij zijn er velen die op verdere stappen wachten.
Den Dolder, AUKJE DE VRIES