Daar zou een parlementaire- enquetecommissie zich eens over moeten buigen.
Het artikel van Van Dongen, Huinder en Zwaap geeft mensen als mij, wier leven door de BVD verwoest is, het gevoel weer enigermate adem te kunnen halen. Met mij zijn er velen die op verdere stappen wachten.
Den Dolder, AUKJE DE VRIES