De emotie die de christen-democraten bij de kiezers hadden weten in te masseren was de weerzin tegen het plan van de Bondsregering om een dubbele nationaliteit te verlenen aan buitenlanders die lange tijd legaal in Duitsland hebben gewoond. Tijdens telefonische enquêtes had een krappe meerderheid van de inwoners van Hessen nog laten weten dat zij het standpunt van de CDU afkeurden. In de anonimiteit van de stemhokjes bleek dat anders. Het onderbuikgevoel van de Duitse kiezers blijkt de uitweg voor de zwalkende CDU, die het moeilijk had met zichzelf na het zware verlies in de laatste bondsdagverkiezingen. Hevig intern debat binnen de partij ging aan de nieuwe koers vooraf, maar de lijsttrekker in Hessen, Roland Koch, liet de wijsheid ervan zien door binnen enkele weken 500.000 handtekeningen tegen het regeringsplan op te halen. Het effect van ‘Hessen’ was direct merkbaar in de landelijke politiek, waar Oskar Lafontaine, opmerkelijk genoeg de populairste politicus in Hessen, pleitte voor een compromis met de CDU. De CDU heeft het vertrek van de grote roerganger overleefd door de zwijgende meerderheid aan te spreken. ‘Gedemoraliseerd recht in Europa omarmt het nationalisme’, waarschuwde het Britse weekblad The Economist drie weken geleden. Dat is misschien nog voorbarig. Voorlopig blijft het bij vette onderbuik-emoties.