Berlijn - De Chaos Computer Club ‘heeft helemaal niets opgehelderd maar haar naam alle eer aangedaan’, verklaarde de minister van Binnenlandse Zaken. Daar dacht zijn collega van Justitie heel anders over. Zij roemde de expertise van de CCC-hackers en nodigde hen uit voor overleg.
De CCC is de oudste, actiefste en meest gerenommeerde hackersgroep in Duitsland. Zij onthulde ruim twee weken geleden dat de Duitse politie spionagesoftware gebruikt die alle wettelijke kaders overschrijdt. Met behulp van die software, zogeheten ‘trojans’, kan ze online de computers van verdachten doorzoeken.
Het Constitutionele Hof heeft in 2008 zulke online doorzoekingen met het oog op de privacy aan scherpe regels gebonden. De CCC ontdekte echter dat de gebruikte software, ontwikkeld door een dubieus bedrijf in Hessen, veel meer kan dan het Hof toestaat. Ze kan op afstand camera en microfoon inschakelen en meelezen wat iemand intikt. Bovendien kan ze naar believen documenten en programma’s op de verdachte computer zetten en dus ook belastend materiaal binnensluizen.
Het snuffelen van de politie in computers is in Duitsland altijd heftig omstreden geweest. Door de onthullingen van de CCC is het debat weer opgelaaid. Conservatieve politici bagatelliseren de gevaren van de software en blazen de gevaren van terrorisme en criminaliteit op. Privacybeschermers eisen daarentegen een verbod op alle gesnuffel in computers.
De Piratenpartij eist het aftreden van de minister van Binnenlandse Zaken en de hoogste politiechef. Bovendien diende ze een aanklacht in tegen de Beierse minister van Justitie vanwege het overtreden van de grondwet. De Beierse politie, gevolgd door enkele andere politiediensten, heeft gemeld voorlopig van de inzet van de gewraakte software af te zien.
‘Wij willen niet geregeerd worden door chaoten en piraten’, riep de conservatieve houwdegen Hans-Peter Uhl in de Bondsdag. De CSU-specialist voor binnenlandse veiligheid sprak zijn blinde vertrouwen erin uit dat de politie de wettelijke regels streng in acht heeft genomen bij de circa honderd keer dat ze de software heeft ingezet. ‘Al kan ik het niet bewijzen.’
De ‘chaoten’ van de Chaos Computer Club hebben het zekere voor het onzekere genomen en de codes van de door hen onderzochte spionagesoftware gepubliceerd. De meest gangbare virusprogramma’s zijn inmiddels aangepast en Microsoft heeft zijn besturingssysteem bijgesteld.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat nu zelf nieuwe software in elkaar knutselen. De jongens en meisjes van de CCC wrijven zich al in de handen.