Met de hoeveelheid boeken die de afgelopen maanden verschenen over China kun je een meters hoge toren bouwen. Kleurige covers veelal, met stereotiepe beelden van Mao op de cover, of bekende Chinese kunst. Het deze maand verschenen Chinese Dream van de Dynamic City Foundation doet dat net iets anders: de uitvoering is een zeer ingetogen zwarte kaft, het zwart is zelfs tot de buitenrand van de bladzijdes doorgevoerd waardoor het geheel eruit ziet als een chique gebonden baksteen, versierd met witte tekst en kleine gouden sterretjes.

Het boek gaat over verstedelijking; over de megalomane taak die de Chinese overheid zichzelf heeft gesteld om voor het jaar 2020 vierhonderd nieuwe steden te bouwen. Chinese Dream heeft de veelzeggende ondertitel: a society under construction. Deze woorden geven precies weer in wat voor een stadium China zich bevindt en de komende decennia nog zal bevinden. De auteurs en ontwerpers Neville Mars (architect) en Adrian Hornsby (schrijver/onderzoeker) kiezen voor verschillende invalshoeken om de Chinese samenleving te beschrijven, zoals stedenbouw, politiek, ecologie, economie, milieu. De teksten, die soms door de chaotische opmaak lastig leesbaar zijn, worden afgewisseld door prachtige realistische fotoseries. En bijna aan het eind van het boek staat een goed weggestopt pareltje Interior Perspective, een fotocollage van Marigje de Maar.

Er is ondanks de enorme hoeveelheid informatie, die eigenlijk nauwelijks te behappen is, een sympathieke poging gedaan om tekst en opmaak elkaar te laten versterken, zoals bij het hoofdstuk over energie dat op viezig, grijs printpapier is gedrukt. De statistieken die je met je ogen doen knipperen zijn informatief, maar zijn bij lange na niet actueel, waardoor de kans groot is dat de auteurs achter de feiten aanlopen.

De kopjes en de streamers (zoals: Monster Metropolis, Cities without History) geven samen met de confronterende beelden een verontrustende kijk op het land in ontwikkeling.

Dat er ook onaangekondigd een project van Neville Mars zelf in wordt beschreven is een leuke verrassing voor de lezer, en geeft diepgang aan het geheel. Mars ontwierp een verticale futuristische stad. Deze stad beantwoordt naar zijn zeggen aan de behoeftes die de snelle ontwikkeling met zich meebrengt. Op de vraag of zijn stad meer een dystopie dan een utopie is, antwoordt hij ondermeer dat de Chinese Dream, en de onmogelijke taak om de steden zo hard te willen laten groeien, inhumaan is. Door het veelvuldig toepassen van copy paste-architectuur wordt het stedelijke probleem niet opgelost. Wijze woorden voor een land dat al hard op weg is om precies dat te doen.

DCF, Neville Mars and Adrian Hornsby
Designed by DCF
010 Publishers
English/Chinese
784 pp / 250 x 200 mm / hardcover
price € 49.50
ISBN 978 90 6450 652 9