De economische crisis is nog niet écht begonnen, zal rampzalige gevolgen hebben en het einde van het kapitalisme betekenen. Dat is de strekking van De crash van 2010, een spraakmakend, naar het Nederlands vertaald boek van de Spaanse gerenommeerde econoom Santiago Niño-Becerra. Het boek is recent uitgebracht en is de aanleiding voor het debat op 6 oktober over de aard en gevolgen van de huidige economische crisis. In De crash van 2010 beargumenteert Niño-Becerra dat de crisis eind 2010 pas werkelijk zal losbarsten en dat we staan voor een systeemcrisis die langdurig zal zijn.

Debat
Met bezorgdheid kijkt iedereen naar de economische toestand van vandaag, naar de toekomst. Hoe staan we er nu werkelijk voor en heeft Niño-Becerra gelijk?

In het debat laten gerenommeerde gasten hun licht schijnen over de inhoud van het boek, de huidige economische situatie en de ongewisse toekomst. Het debat staat onder leiding van Jan Tromp (Volkskrant journalist en presentator Uitgesproken VARA). Verdere gasten zijn Willem Middelkoop (financieel-economisch journalist en auteur van ‘Overleef de kredietcrisis’), Ewald Engelen (hoogleraar financiële geografie aan de UvA en columnist van De Groene Amsterdammer) en Sander Tideman (voormalig bankier ABN AMRO en auteur van ‘Mind over matter’ waarin hij de vraagt stelt of onze economie, met de nadruk op groei, consumptie en concurrentie, wel uitgerust is om de grote maatschappelijke en ecologische uitdagingen aan te gaan). Het programma is onder voorbehoud.

Boek
Al in 2006 - op het toppunt van de beurseuforie - had Niño-Becerra, hoogleraar economische structuur aan de universiteit Ramon Llull te Barcelona als een van de weinige deskundigen de moed om aan te kondigen wat we nu beginnen te vermoeden. Dat de jaren van voorspoed hun langste tijd hebben gehad. Niet omdat hij helderziend is, maar omdat hij jarenlang onderzoek heeft gedaan naar de structuur en de evolutie van de wereldeconomie. Zijn conclusie: we staan voor onvermijdelijke en noodzakelijke veranderingen, want het kapitalistische systeem raakt uitgeput. De crash van 2010 is een moedig, helder, hard en eerlijk werk en geeft antwoord op vragen als wat is de werkelijke, diepere oorzaak van de economische crisis? Hebben we te maken met een tijdelijke inzinking of is er iets anders aan de hand? Wat zullen de gevolgen zijn? Valt er iets tegen te doen?

De eerste Spaanstalige editie van De crash van 2010 verscheen in maart 2009 en is in Spanje een bestseller. Ook het Nederlandse en Vlaamse publiek blijkt zeer geboeid door de zienswijze van Niño-Becerra.

*De Nederlandse vertaling is het resultaat van een samenwerking tussen Lex Rietman, correspondent in Spanje en Luc Dinnissen, grafisch ontwerper en uitgever in Nijmegen. *

Korting

Het debat op 6 oktober komt tot stand in samenwerking met De Groene Amsterdammer en start om 20.00 uur. De entree is 5 euro. Het debat en het boek De crash van 2010 is voor iedereen die geïnteresseerd is in sociale, politieke en economische ontwikkelingen van de wereld van vandaag. Bezoekers van het debat krijgen ter plaatse 2,50 euro korting op het boek van Niño-Becerra en betalen slecht 17,45 euro in plaats van 19,95 euro.

Meer informatie over het debat, de gasten en het boek is te vinden op WWW.DECRASHVAN2010.NL.
Kaarten voor het debat aan de kassa van Lux, Nijmegen of bestellen via 0900 - 589 46 36

(Persbericht)