Op 11 en 12 november beraden de leiders van de G20 zich in Seoul over de toekomst van het mondiale financieel-economische systeem na de crisis. Op de agenda staat niet alleen het nieuwe toezichtraamwerk voor banken (het zogenaamde Bazel III kapitaalakkoord) maar ook het bestuur van het IMF. Naar aanleiding van het verschijnen van de bundel ‘De kredietcrisis, een politiek-economisch perspectief’ (AUP, 2010) zal worden gediscussieerd over de stelling: De G20 trekt belangrijke lessen op weg naar de volgende financiële crisis.

De stelling is gebaseerd op een analyse van de kredietcrisis vanuit een politiek-economisch perspectief waarbij de crisis in de context van historische ontwikkelingen in het mondiale financiële systeem wordt geplaatst. Hierbij staan drie punten centraal: markten zijn institutioneel ingebed, er is een toenemend belang van de financiële economie boven de reële economie (financialisering), en het beleidsproces als cruciale link tussen regulering en de markt. Hoewel de G20 belangrijke hervormingen voorstelt, vindt er geen fundamentele hervorming plaats in het beleidsproces of de financialisering van de economie.

Moderator is Roel Janssen.

Over de sprekers

Jasper Blom is promovendus aan het Amsterdam Institute of Social Science Research. Zijn onderzoekt concentreert zich op de regulering van het mondiale financiële systeem en de rol die marktpartijen daar in spelen. Hiervoor heeft hij enkele jaren bij het ministerie van Financiën gewerkt op de directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen. Hij is samensteller van de bundel ‘De kredietcrisis, een politiek-economisch perspectief’ (AUP, 2010)

Frank Kalshoven is directeur van de Argumentenfabriek. Hij is gepromoveerd als econoom (UvA, 1993) en heeft daarna enkele jaren in de journalistiek gewerkt (Elsevier, de Volkskrant. Nu is hij zelfstandig publicist, gastspreker en mede-oprichter en mede-directeur van de Argumentenfabriek.

Ewald Engelen is hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Hiervoor heeft hij onder andere gewerkt bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hij is regelmatig actief in het publieke debat, onder andere met publicaties als Het Bange Nederland (Bert Bakker, 2008) en Milde Meritocratie (Waterlandstichting, 2008). Ook schrijft hij een tweewekelijkse column over economie voor De Groene Amsterdammer.

Roel Janssen is financieel-economisch redacteur van de NRC en thrillerschrijver.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. U dient zich wel van tevoren in te schrijven via onderstaande link.

Verwijzingen

AANMELDEN
www.spui25.nl

(Persbericht)