Het is door de National Security Agency dankzij het digitale ontmaskeringsprogramma Prism onderschept en nu wordt door speciale deskundigen in Washington onderzocht of de tekst schadelijk is voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Met uitlevering van de schrijver aan de Verenigde Staten wordt rekening gehouden.

Hoe kom ik aan die verdenking? Afgelopen weekeinde hebben The Guardian en The Washington Post onthuld dat de Amerikaanse overheid in het geheim op gigantische schaal de communicatie van de burgerij controleert, via de bekende providers op internet, Google, Yahoo, enzovoort, en ook het telefoonverkeer. Dat is krachtens de na 9/11 aangenomen Patriot Act geoorloofd. Het terrorisme moet met alle mogelijke middelen bestreden worden. Het klinkt op zichzelf redelijk, maar bij nader inzien valt het te begrijpen dat een plan met een dergelijke perfectionistische ambitie tot mislukken gedoemd is. Ten eerste is het flagrant in strijd met de privacy die in iedere westerse democratie nog tot de onaantastbare beginselen hoort, althans in theorie. De onthulling door de twee kranten heeft dan ook een storm van verontwaardiging veroorzaakt. In feite wordt in dit programma iedere burger als een potentiële staatsvijand beschouwd. Die opvatting verlaagt de overheid tot een glurende organisatie en dat wekt felle weerstand. Politieke gevolgen worden onvermijdelijk.

Ten tweede is dit programma onuitvoerbaar. Het digitale verkeer heeft een dusdanige omvang aangenomen dat het oncontroleerbaar is geworden. Het risico wordt groter dat een onschuldige als terrorist zal worden ontmaskerd terwijl de echte terrorist in de oceaan van gegevens niet ontdekt wordt en ongestoord zijn aanslag kan plegen waarna degenen die met het Prism-programma werken de schuld zullen krijgen. En ten derde is het in strijd met de wet. Iedereen is onschuldig tot zijn schuld bewezen is. Dat is een van de grondbeginselen van de westerse rechtsstaat. In dit veiligheidsprogramma wordt de zaak min of meer omgedraaid. Iedereen, zonder aanzien des persoons, is in principe schuldig, en wie om misschien onduidelijke redenen verdacht is, moet zijn onschuld bewijzen.

Het is bijna drie jaar geleden dat Julian Assange, de oprichter van WikiLeaks, tegen de honderdduizend geheime documenten over de Amerikaanse oorlogvoering op internet zette. De kern van de onthullingen werd door The New York Times, The Guardian en Der Spiegel gepubliceerd. Ook toen was er grote consternatie, maar niet over de geschonden privacy van de burger. Het werd duidelijk hoe de regering van George W. Bush de oorlogen in Afghanistan en Irak had gevoerd, met leugens, onaanvaardbare risico’s, onuitvoerbare plannen. Assange is zijn onderneming begonnen in 2006. De publicatie in 2010 is in feite de voorlopige kroon op zijn werk. ‘I love crushing bastards’, zei hij toen. Hij werd vervolgd, moest zich in een vreemde ambassade schuilhouden en zijn compagnon Bradley Manning staat voor het gerecht. Strikt juridisch gesproken zou je zeggen dat dit de omgekeerde wereld is.

Maar laten we ons niet verbazen. Aan geen enkele uitvinding is een morele handleiding verbonden; iedere uitvinding kan zowel ten goede als ten kwade worden gebruikt. Denk aan de benzinemotor, de verrekijker. Toen de digitale technieken zich tegen het einde van de jaren tachtig onweerstaanbaar begonnen te verspreiden, het World Wide Web (WWW) in zijn eerste fase van opbouw was, dachten de idealisten dat daarmee binnen een generatie de democratie zich overal op aarde zou hebben gevestigd. Ze hebben niet helemaal ongelijk gekregen. Zonder de sociale media was er geen Arabische lente geweest, al heeft deze volksbeweging niet datgene opgeleverd wat de optimisten ervan verwachtten.

Intussen is de geheime wereldgemeenschap der gluurders dagelijks in de weer om pedofiele lustfestijnen, pornosessies, wat heb je verder op dit gebied, digitaal te filmen en op internet te zetten. Is de directie van Prism daarvan op de hoogte? Dat zal wel, maar in The Guardian heb ik er niets over gelezen.

Aan de andere kant zijn we intussen vertrouwd geraakt met het begrip cyberwar. Naties bespioneren elkaar digitaal, proberen elkaars militaire programma’s te ontregelen. Zo gebeurt het bijvoorbeeld met het Iraanse kernprogramma. We moeten rekening houden met een cyber-Pearl Harbor, heeft de vorige Amerikaanse minister van Defensie Leon Panetta gezegd.

Door dit Prism-schandaal wordt het opnieuw duidelijk: een nieuw soort anarchie begint zich over de aarde te verspreiden. Maar dit blijft een schandaal: de overheid als geheime vijand van de burgerij. Gelukkig hebben we ook nog een Wikipedia.