Londen - Meer dan tevoren is na de tragische verdrinkingsdood van 27 Engelandvaarders op 24 november de vraag gesteld waarom de Witte Kliffen zo’n grote aantrekkingskracht hebben. In de afgelopen jaren is het aantal migranten en vluchtelingen dat na een lange reis door veilige Europese landen ’s werelds drukst bevaren zeestraat oversteekt rap toegenomen. De Britse regering van Boris Johnson, opgejaagd door Nigel Farage, laat dreigende taal horen, maar slaagt er niet in de controle op de zeegrenzen terug te pakken.

Uit studies en interviews is gebleken dat ze in eerste instantie Frankrijk achter zich willen laten, iets dat de Franse autoriteiten niet zal spijten. Na het sluiten van ‘The Jungle’ in de bossen bij Calais zijn de omstandigheden aan de Franse zijde van het Kanaal nog beroerder geworden. Er zijn amper plekken om te overnachten en het optreden van de politie is bruut. Anders dan in Groot-Brittannië zorgt de Franse staat niet automatisch voor huisvesting en is de toegang tot de gezondheidszorg door Emmanuel Macron bemoeilijkt.

Een simpele factor is ook het Engels als lingua franca, zeker voor mensen uit gebieden die vroeger tot het Britse wereldrijk behoorden, zoals Soedan en delen van het Midden-Oosten. De ‘Engelse droom’ is door de jaren versterkt door de globale glamour van de Premier League, net zoals Hollywood dat was voor De Nieuwe Wereld.

Daar komt bij dat het merendeel van de mensen die het Kanaal oversteken hun asielverzoek ingewilligd ziet door de Britse autoriteiten en het bepaald geen vaart loopt met het uitzetten van afgewezen asielzoekers. Op het eiland is het ook relatief makkelijk om in de illegaliteit te verdwijnen. Anders dan andere landen op het vasteland heeft Groot-Brittannië geen identiteitskaart en basisadministratie. De behoefte aan goedkope arbeidskrachten is groter dan ooit, en controle op illegale arbeid is beperkt.

Tenslotte zijn daar de twee grote gebeurtenissen van de afgelopen jaren: de Brexit en covid. Het eerste heeft ervoor gezorgd dat de samenwerking met de Fransen bij het tegengaan van migratie is verstoord. Volgens Londen hebben de Fransen de deur zelfs bewust opengezet. Tijdens de coronalockdowns heeft de Britse regering ervoor gekozen om leegstaande hotels te gebruiken voor noodopvang. Foto’s van asielzoekers en migranten in drie- en viersterrenhotels zullen ongetwijfeld ‘viraal’ zijn gegaan in de Noord-Franse kuststreek.

Het aantal in 2021 getelde doden en vermisten op het Kanaal volgens het Missing Migrants Project (IOM): 42