Ik hou ook niet van de thematiek van Reve - man die voortdurend op zoek is naar de goddelijke verlossing - maar Reve schrijft zo prachtig dat die thematiek mij niets kan schelen. Reve is en blijft tot nu toe toch de beste schrijver van Nederland.
De thematiek van Toon Hermans - bekijk het leven van de zonnige kant, want er valt zo veel te genieten - bevalt mij een stuk beter, maar ik kan de gedichten van Hermans toch niet lezen zonder licht misselijk te worden.
Maar de Ethische Politie is geinfiltreerd in de intelligentsia.
Het geval Boomsma. Boomsma mocht niet zeggen dat Nederlanders zich in oorlogstijd wel eens als SS'ers hebben gedragen. Hij werd meteen door de Ethische Politie opgepakt. Hoe is het mogelijk, dacht ik, dat men dit proces serieus neemt. Maar het trok zelfs in het buitenland de aandacht.
Het geval Rob Malasch. Hij had in zijn galerie foto’s van naakte kinderen. Een kolfje naar de hand van de EP Het was porno wat Rob in zijn galerie had.
Porno? Is dat nog strafbaar? Welzeker! De Ethische Politie had er de hand op weten te leggen.
De Ethische Politie houdt de kunst in de gaten en geeft morele oordelen over esthetische kwesties.
Ik geef toe, soms denk ik ook wel eens dat de Ethische Politie goed werk doet. Ik heb een knipseltje van een man die acteur was bij Joop van den Ende, maar tegelijkertijd ook gemeenteraadslid van de Centrum Democraten. Toen Joop dit merkte, schrapte hij die man van zijn acteurslijst. Niemand maakte bezwaar. Ik ook niet. Maar het is natuurlijk een zuiver geval van Berufsverbot. Het feit dat de acteur lid is van de CD zegt niets over zijn acteerprestaties. Net zo min als zijn acteerprestaties iets zeggen over ‘s mans politieke handelen. Beide blijken overigens deerniswekkend te zijn.
Vooral op het gebied van buitenlanders dienen wij zuiver te denken, hoor ik steeds. Ik probeer dat te doen. Ikzelf heb namelijk ook een grote neiging tot politioneel ethisch handelen en vind de standpunten van Frits Bolkestein een vorm van witte-boordenracisme. Maar oom Frits mag zijn standpunten wat mij betreft luid en duidelijk voor het voetlicht brengen - ik zal hem nimmer een proces aandoen.
Er zijn, zo hoorde ik voor de radio, antiracisten die hem voor het gerecht willen slepen. Daar zal ik me dan toch tegen verzetten. Dat hoort niet. De standpunten van Bolkestein horen in het parlement bestreden te worden.
Maar het ergst zijn de Ethische Agenten die vormen van kunst afwijzen door hun morele implicatie. Mensen die het proza van Celine afwijzen omdat hij een racist is. Of mensen die Reve afwijzen omdat hij steeds maar sadistische taferelen beschrijft die mensonterend zijn.
Allemaal leden van de Ethische Politie. Mohamed Rabbae die De duivelsverzen wilde verbieden tot hij merkte dat hem dit stemmen kostte. Lid van de EP. Het wordt eng in Nederland. En hoe paarser de coalitie wordt, hoe conventioneler we gaan optreden.