Kijk, Werelddeel Europa rekt zich uit.

Want het is lui; wat heeft het ook te willen?

Met regels wil het loze honger stillen.

Door dikdoen denkt het dat het wat beduidt.

Wat is Europa meer nog dan een woord?

Democratie lijkt hier op zand in ogen:

per definitie wordt wie kiest bedrogen;

Europa: een vaag ambtenarenoord.

Wie galmt steeds luid «dat het belangrijk is»?

Wie zijn die heren met dat licht gemoed?

Ik weet: hun onkosten worden vergoed.

Zij worden macht die invloedrijk is.

En wij: Europeanen met één munt

met macht die dood ligt op het dieptepunt.