Door West-Europa waart een warrig spook

dat vakbonden juist weer lijkt te ontbinden.

De solidariteit van teerbeminden

gaat tegenwoordig op in vakbondsrook.

De bloedeloze bonden binden in.

Ze doen goed werk, maar werkloos zien ze toe

hoe werklozen minder werk vinden in

welvarend Nederland van koning Moe.

«Wordt er gestaakt? Een prikactie? Waarom?

Dat lijkt mij toch niet goed voor Nederland.

Kom op, zeg. Onze Zalm is toch niet dom?»

We polderen het wanbeleid aan kant.

O solidariteit, o oud geluk.

Je staat daar nu alleen, museumstuk.