Parijs – Nu het jachtseizoen in Frankrijk sinds half september van start is gegaan en tot eind maart zal duren, laat ook het verzet weer van zich horen. Eerder dit jaar werd een voorlopig succes geboekt toen president Macron op aandringen van de vogelbescherming het vangen van vogels met een stok waarop lijm is aangebracht verbood. Geldt dit verbod reeds in de hele EU, in Frankrijk tot het eind van dit jaar.

Het afschaffen van de traditionele drijfjacht in Frankrijk lijkt onhaalbaar. De jagers trekken er te paard op uit met honden die de herten zodanig uitputten dat de jager ze met een mes kan doodsteken. De kop gaat mee als trofee, de poten worden door het gezelschap geconsumeerd en de rest gaat naar de honden. De recente foto’s van een volkomen uitgeput hert brachten een golf van protest teweeg. Maar de Franse jagers laten zich deze hobby niet zomaar afnemen. Was de jacht tot de Franse Revolutie voorbehouden aan de adel, vanaf 1789 heeft het Franse volk het recht op bos en dier in eigen hand genomen.

De jagers vormen bovendien een belangrijke lobby in de Franse politiek. De mogelijke prijsverlaging van de jachtvergunning was in augustus 2019 aanleiding voor de toenmalige milieuminister Nicolas Hulot om uit de regering-Macron te stappen. Daarentegen bracht minister van Justitie Eric Dupond-Moretti deze zomer een ode aan de jacht in het voorwoord van het recent verschenen boek Un chasseur en campagne van Willy Schraen, de voorzitter van de Franse Jagers Bond (fnc). De minister typeerde de Groenen en passant als ‘ayatollahs van de ecologie’. Na een storm van kritiek nuanceerde hij zijn betoog: ‘Er bestaat een goed en een slecht groen.’ Net als auteur Schraen, wiens boek bol staat van ‘respect’ jegens de dieren, schrijft hij over ‘een goede en een slechte jacht’, al wordt niet duidelijk wat dat inhoudt.

Een wetsvoorstel van de Groenen om een verbod op de jacht in te stellen zou op 9 oktober door het Franse parlement worden behandeld, maar werd wegens tijdgebrek tot nader order uitgesteld. ‘Parlementaire obstructie’, oordeelde de ava, de organisatie voor de afschaffing van de jacht die nu aan een ‘Referendum voor de dieren’ denkt.

Vooralsnog hoeven de jagers zich alleen aan de corona-restricties te houden, al komt daar nu het dragen van handschoenen tijdens het verwijderen van de ingewanden dan wel het gewei bij.