Er gloort een nieuwe toekomst voor de as Amsterdam-Parijs, valt op te maken uit cijfers die het Franse bureau voor statistiek Insee vorige week bekendmaakte. In vrijwel alle 25 EU-lidstaten krimpt de bevolking. In 2050 zal Duitsland, dat momenteel het hoogste aantal inwoners van de EU heeft, 70,8 miljoen zielen tellen. Nu zijn dat er nog 82 miljoen. Italië zal halverwege de eeuw zijn teruggevallen van 57,5 miljoen tot 43 miljoen inwoners.
De Franse groei is voor het grootste deel op het conto te schrijven van een hoog geboortecijfer (1,9 baby’s per vrouw). Immigratie, in Frankrijk per hoofd van de bevolking vier maal lager dan in Nederland, draagt slechts voor een kwart bij aan de groei. In het meest negatieve groeiscenario van het Rijks instituut voor Volksgezondheid en Milieu neemt de Nederlandse bevolking van 16,3 miljoen af tot 15,1 miljoen in 2050. In de overige drie scenario’s neemt de bevolking toe. Tot maximaal 20,3 miljoen halverwege de eeuw.
Een interessant gegeven, aangezien de bevolkingsgrootte bin nen de EU sinds het Verdrag van Nice (februari 2003) een belang rijke rol speelt bij het wegen van de stemmen. Ongeacht of de Europese «grondwet» wordt weg gestemd.