Toulouse – ‘Het coronavirus heeft binnen een week meer veroorzaakt tegen het wilde kapitalisme dan onze gele hesjes in anderhalf jaar.’ Oliver Gousset, gepensioneerd schilder-behanger uit Toulouse, zegt het niet zonder ironie. Vanaf 17 november 2018 ging hij elke zaterdag met gilet jaune en duikbril tegen het traangas naar de demonstratie tegen verhoging van de dieselaccijns. De prijsverhoging werd geschrapt, maar het verzet tegen de macht van het bedrijfsleven en de sociale ongelijkheid ging door. Tot de demonstranten met de lockdown in maart vleugellam raakten, het gewraakte liberale economische model tot stilstand kwam en president Macron de verhoging van de pensioenleeftijd – reden voor massale protesten van het openbaar vervoer, onderwijs, zorg en advocatuur – alsnog opschortte en zelfs miljarden extra steun, ook voor het milieu, toezegde.

De Groenen haalden vervolgens tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van eind juni het burgemeesterschap binnen van enkele grote Franse steden, maar in Toulouse won de partij van Macron. Gousset: ‘Zestig procent van de kiezers is thuisgebleven. Van de overige veertig procent stemde twintig procent op de Groenen en twintig procent op Macron. Kortom, tachtig procent heeft niet op Macron gestemd.’

De Convention Citoyenne pour le Climat, de burgerraad die na het protest van de gele hesjes in het leven werd geroepen om mee te denken over de grote besluiten, presenteerde onlangs 149 voorstellen, waaronder het referendum, een fel begeerd doel van de gele hesjes. Macron reageerde positief, erkent Gousset. ‘Toch heeft hij niet één onderwerp voor een referendum – het EU-lidmaatschap, de pensioenhervorming of de zorg – benoemd.’ De gele hesjes blijven beducht voor hun president die op 14 juli, Frankrijks nationale feestdag, verklaarde: ‘Ik verander niet mijn doel maar wél de weg ernaartoe.’

De recente reshuffle van het kabinet die Macron in 2022 aan een tweede termijn moet helpen, predikt vertrouwensherstel tussen burger en staat, maar brengt ‘geen grote veranderingen’, vermoedt Gousset. Al lijkt het massaontslag bij Airbus in Toulouse met staatssteun voorlopig afgewend, Gousset vertrouwt het niet. ‘Het bedrijfsleven krijgt steun, maar zal toch naar believen reorganiseren, en de laagste inkomens blijven slachtoffer van hun beleid.’ Sinds de opheffing van het demonstratieverbod vorige week is hij dan ook weer present. ‘We moeten volhouden, het wordt een hete herfst.’