Uit: De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland(zondag 7 mei 1911)

In Groot-Brittannië is de discussie over de afsplitsing van Schotland van het koninkrijk verder opgelaaid. The Scottish National Party (SNP) heeft bij de Schotse parlementsverkiezingen een absolute meerderheid behaald en deze partij ziet Schotland graag tot natiestaat worden. Om dit te verwezenlijken moet op termijn, via een referendum, het Schotse volk zich hierover buigen. Nu de SNP de meerderheid in het parlement heeft behaald, is bepaald dat binnen vijf jaar een dergelijk referendum kan worden uitgeschreven.

De discussie over onafhankelijkheid van het Britse koninkrijk is niet nieuw. Schotland mag dan al sinds 1707 deel uitmaken van het Verenigd Koninkrijk, de geluiden om dit proces te keren zijn evenzo oud. Precies een eeuw terug kende Groot-Brittannië eenzelfde discussie, gevoerd over de onafhankelijkheid van Ierland. In Ierland liepen de sentimenten met de jaren een stuk hoger op dan in Schotland ooit zal gebeuren, maar een land dat zich opnieuw mogelijk gaat afsplitsen van het Verenigd Koninkrijk is geen illusie meer. In dit artikel uit mei 1911 wordt de levendige Ierse discussie uiteengezet door F. Fortuyn. Dat een uiteindelijke guerrillaoorlog met de Britten een van de middelen zou zijn om zelfstandigheid te verwerven voor het zuidelijke deel van Ierland was destijds nog niet duidelijk, maar het was wel degelijk helder dat er iets op het punt stond te veranderen aan de Britse landsgrenzen.