Het tijdschrift zal een nieuwe verschijningsvorm krijgen: het zal worden gedrukt op luxe krantenpapier in Berliner-formaat en meer beeld gaan bevatten. De inhoudelijke formule zal niet radicaal veranderen; de nadruk blijft liggen op de essayistiek - zowel het vrije essay als de beschouwing naar aanleiding van boeken, al dan niet exacte wetenschap, geschiedenis, filosofie, maatschappelijke vraagstukken, de kunsten en literatuur - die in iedere aflevering wordt omlijst door korte verhalen en poëzie van hoge kwaliteit.

Abonnees van De Groene Amsterdammer krijgen De Gids acht keer per jaar bij hun abonnement. In de ogen van de redactie van De Groene ligt de diepgravende essayistiek van De Gids in het verlengde van de beschouwende en onderzoeksjournalistiek die wij zelf bedrijven. Wij hopen u, onze lezers, nog meer intellectuele en literaire voeding te kunnen bieden.

Wij verheugen ons zeer op de aanstaande samenwerking., Nader bericht volgt!

DE REDACTIE