Met een ‘Leeuw van Juda’ die de negende-eeuwse Willem van Oranje eventueel zou hebben gevoerd heeft deze niets te maken. De leeuw van de Republiek werd door Filips de Schone als symbool van de Nederlanden geïntroduceerd en werd door Karel V voorzien van een zwaard en in 1579 door Filips II van de pijlbundel. De leeuw van Nassau stamt uit het begin van de dertiende eeuw.
Voor de stelling dat de bedoelde Willem van Oranje een leeuw zou hebben gevoerd, is geen enkel contemporain bewijs aan te voeren. Dat kan ook niet, want deze Willem van Oranje leefde ver vóór de tijd dat er van heraldische wapens überhaupt sprake was. In tegendeel voerden de Oranjes uit het Huis Baux aanvankelijk een guden achtpuntige ster op een blauw veld. Deze wordt voor het eerst gedocumenteerd in het tweede kwart van de dertiende eeuw. Vermoedelijk is hiermee de Ster van Bethlehem en van de Drie Koningen bedoeld in een verwijzing naar de koningstitel van Bourgondië waarop de Oranjes enige tijd aanspraak maakten. Het wapen met de ster is afgebeeld in het manuscript van de Willehalm in de Beierse Staatsbibliotheek (ca. 1250-1270).
Vanaf de tweede helft van de dertiende eeuw voerden de Oranjes de welbekende blauwe jachthoorn op een gouden veld en deze staat nu nog in 2e en 3e veld van het wapen van Willem Alexander.
Amsterdam,HUBERT DE VRIES