De Groene Amsterdammer presenteert deze week een nieuwe kwartaaluitgave: De Groene Amsterdammer Literatuur. Dit nieuwe blad verschijnt als een aparte editie naast het wekelijkse nummer van De Groene Amsterdammer. Het is op tweeduizend verkooppunten verkrijgbaar, merendeels in de betere kiosken en boekhandels. Het eerste nummer slechts € 1,95. Vaste abonnee’s van De Groene Amsterdammer krijgen de kwartaaluitgave gratis. De Groene Amsterdammer heeft voor dit initiatief de volgende motieven. Toen enkele weken geleden Knielen op een bed violen van Jan Siebelink na het winnen van de Ako-prijs een bestseller werd, reageerde de boekhandel met enige verbazing: voor het eerst in drie jaar stond een Nederlandse roman op een? Want het is een feit dat de koek meestal verdeeld wordt over enkele mega-sellers meestal van buitenlandse origine en dat andere titels tot marginale verkoop en geringe aandacht gedoemd zijn. Gaat het over de oudere letteren, dan is het meestal een artikel over de canon. De canon is immers verplichte kennis, die moet worden afgedwongen om een algemene culturele teloorgang aan het zicht te onttrekken. Dat je het ook over de oudere letteren kunt hebben omdat ze plezierig zijn om zijn te lezen, omdat ze vermaken, ontroeren of iets laten zien van ons eigen verleden, ons een spiegel voorhouden, mag dus wel eens nadrukkelijker getoond worden. Er zijn weliswaar tal van slinkende boekenbijlagen of versnipperde rubrieken, met recensies van pas verschenen romans en bestsellers en aandacht voor non-fictie. Wat ontbreekt, is een blad waarin de literatuur wordt opgevat als één historisch geheel. Waarin hedendaagse auteurs naast zeventiende-eeuwse en middeleeuwse schrijvers staan. Waarin de Nederlandse literatuur ook bekeken wordt als onderdeel van de Europese letteren. In het eerste nummer van De Groene Amsterdammer Literatuur staat Slauerhoff daarom bijvoorbeeld naast P.C. Hooft en Marja Brouwers naast Belle van Zuylen. Wij hopen zo de geïnteresseerde lezer een beeld te geven van de rijkdom van de Nederlandse literatuur. De artikelen worden geschreven door kenners en vaklui. Nieuw onderzoek wordt gepresenteerd, verdedigd en bekritiseerd. Studies en romans worden, ook na de eerste recensies, nog eens uitgebreid gewogen. En mythevorming wordt onder de loep genomen. Aan bod komen boeken over letterkunde, poëzie, nieuwe romans, heruitgaven en wetenschappelijk onderzoek, waarbij de moderne literatuur en de oudere letterkunde beide onze aandacht hebben. De nieuwe uitgave wordt gemaakt in samenwerking met de redactie van het magazine Literatuur, dat begin dit jaar ophield te bestaan en daarna onderdak heeft gevonden bij weekblad De Groene Amsterdammer. De Groene Amsterdammer Literatuur zal eens in de drie maanden verschijnen als bijlage bij het reguliere weekblad, maar kan los worden gekocht. Het hoopt net als de vorige Literatuur ook nu weer te zijn: een blad voor liefhebbers.