De betaalde oplage van De Groene in gedrukte en digitale vorm is tussen het vierde kwartaal van 2012 en het vierde kwartaal van 2013 met 8,3 procent toegenomen en komt daarmee op ruim 21.000.
Hiermee is De Groene de grote uitzondering onder de opiniebladen, die al geruime tijd in zwaar weer zitten. Zo daalde de oplage van Vrij Nederland in dezelfde periode met 4,1 procent. Elsevier ging met 10,7 procent achteruit en zag de oplage met tienduizend exemplaren dalen. HP/De Tijd, inmiddels een maandblad, noteerde zelfs een achteruitgang van 18,1 procent.

Bron: www.hoi-online.nl