Le deuxième sexe van Simone de Beauvoir, Hannah Arendts Eichmann in Jeruzalem en Samuel Huntingtons The Clash of Civilizations. Sommige boeken hebben een blijvende invloed op hoe we de wereld duiden. Het zijn intellectuele klassiekers die nieuwe debatten uitlokten, geijkte denkbeelden omverkegelden en nog altijd een ijkpunt van het denken vormen. Vanavond zullen Groene-redacteuren hun favoriete eye-opener toelichten en voorzien van context.

Het programma is als volgt:

Hoofdredacteur Xandra Schutte opent de avond en presenteert de resultaten van onze enquête. U kunt nog stemmen! Zie onderaan deze pagina.

Groene-redacteur en samensteller van de bundel Casper Thomas presenteert De twintig boeken die ons denken veranderden en leidt de avond in. Daaropvolgend de keuze van onze redacteuren:

Margreet Fogteloo over Naomi Wolf, The Beauty Myth

Koen Haegens over Milton & Rose Friedman, Free to Choose

Rutger van der Hoeven over Samuel Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order

Marja Pruis over Betty Friedan, The Feminine Mystique

Aukje van Roessel over Robert D. Putnam, Bowling Alone

Hassan Bahara over Frantz Fanon, Les damnés de la terre

Aansluitend kruist Ewald Engelen de degens met Theodor Holman over de westerse (zelf)kritiek die uit deze eigentijdse klassiekers spreekt.

De korte toelichtingen van onze redacteuren zijn vanaf morgen terug te lezen op groene.nl.

Wie geen plaats heeft weten te bemachtigen kan de avond volgen via livestream op dezwijger.nl.