De Groene Amsterdammer publiceerde alleen al in 2019 ruim zestig keer over de klimaatcrisis en de opwarmingvan de aarde. In onderzoeksverhalen, analyses, reportages, columns en rubrieken besteedden we aandacht aan wat in onze ogen hét thema van nu en de toekomst is. Want willen we de aarde niet verwoesten, dan moeten we onze manier van leven, van produceren, danig veranderen. En snel ook, want de polen smelten harder dan voorspeld, de Siberische permafrost verdwijnt en de Amazonewouden worden in hoog tempo gekapt. De tijd dringt.

En juist van dat laatste lijken steeds minder mensen overtuigd. In de Nederlandse polder zitten vooral ‘meestribbelaars’ aan tafel. Maatregelen dreigen eindeloos uitgesteld te worden of ze zijn zo ingewikkeld, dat effectieve controle onmogelijk blijkt.

In de publieke opinie tekent zich ook een tweedeling af. Vóór de zomer gingen in navolging van Greta Thunberg tienduizenden scholieren de straat op om stringentere maatregelen te eisen, terwijl in opiniepeilingen maar liefst veertig procent van de ondervraagden van mening is dat Nederland die maatregelen maar beter helemaal niet kan nemen. Omdat de opwarming een hoax zou zijn, of omdat de maatregelen geen zin zouden hebben. De desinformatie van klimaatontkenners heeft meer impact dan gedacht.

Het lukt ons en andere media niet om de urgentie van de klimaatcrisis onder het overgrote deel van de bevolking onder de aandacht te brengen. Uit deze onvrede is de internationale media-actie Covering Climate Now geboren. Op initiatief van de Columbia Journalism Review, het Amerikaanse blad The Nation en de Engelse krant The Guardian hebben inmiddels meer dan 250 media afgesproken om in de week van 16 tot 23 september aandacht aan de klimaatcrisis te besteden. Van de Charleston Gazette-Mail uit West Virginia tot La Tercera in Chili, van het Italiaanse La Repubblica tot de Nepali Times en de Japanse Asahi Shimbun. In Nederland doet naast De Groene ook het dagblad Trouw mee.

Aan de vooravond van de VN-klimaattop op 23 september in New York willen we samen met de 250 media zo veel mogelijk druk zetten. Door in ons geval elke dag op de site te publiceren, en door voor het aankomende nummer een minispecial te maken. Samen met de 250 media kiezen we ook nadrukkelijk partij omdat we dat net zo goed onze journalistieke opdracht vinden. Journalistiek gaat over waarheidsvinding en de waarheid ligt wat de klimaatcrisis betreft niet in het midden. Keer op keer tonen wetenschappers aan dat de opwarming voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door menselijk handelen en dat de beperking van de uitstoot van broeikasgassen het enige is dat echt helpt.

Vanuit het idee van objectiviteit krijgen klimaatsceptici disproportioneel veel aandacht in de media, concludeerde een onderzoek in Nature Communications. Wat ons betreft is er sprake van een false balance als de zelfverklaarde strijders tegen de ‘klimaathysterie’ telkens weer een podium krijgen om hun desinformatie te verspreiden. En de gevolgen zijn ernstig, want zolang er bij het grote publiek twijfel bestaat, zal de politiek niet snel doorpakken als het gaat om maatregelen die ook offers vragen van burgers en bedrijven.

Natuurlijk moeten we veelvuldig blijven discussiëren over het klimaat, concludeert Groene-redacteur Jaap Tielbeke in het aankomende nummer. ‘Er zijn genoeg vragen waarover opiniemakers een polemiek kunnen voeren – Wat is een verstandige CO2-heffing? Is er een rol weggelegd voor kernenergie? Willen we rekeningrijden? – maar de vraag of klimaatverandering een acuut probleem is, hoort daar niet bij.’