Straatsburg – Toen de Groene gemeenteraad van Straatsburg onlangs een subsidie van 2,5 miljoen euro toekende aan Milli Görüs voor de bouw van de grootste moskee van Europa was de boot aan bij Gérald Darmanin. De Franse minister van Binnenlandse Zaken beschuldigde Jeanne Barseghian, burgemeester van Straatsburg en politiek opposant, ervan een pro-Turkse organisatie die de politieke islam verdedigt te financieren. De conservatieve islamitische organisatie, die afgelopen drie jaar in Frankrijk 150.000 leden vergaarde, had bovendien na de aanslag op geschiedenisleraar Samuel Paty geweigerd de Verklaring van principes voor de islam in Frankrijk te ondertekenen en nam daarmee geen afstand van de veroordeling van geloofsafvalligen en accepteerde niet expliciet gelijkheid tussen man en vrouw, voorwaarden van de regering in de strijd tegen islamistisch separatisme.

Minister Darmanin legde het gemeentelijk besluit voor aan de bestuursrechter, maar rekende buiten de uitzonderingspositie van Elzas-Lotharingen. De twee gebieden in de regio Grand Est met Straatsburg als hoofdstad vallen immers nog onder het Concordaat van 1801, getekend door paus Pius VII en Napoleon Bonaparte. De laatste wilde verzoening met de opstandige rooms-katholieke kerk, wier macht tijdens de Franse Revolutie was gebroken. Napoleon had een politiek motief: de Revolutie beëindigen en herstel van de binnenlandse orde. Onder het Concordaat gold het katholicisme weliswaar niet langer als staatsgodsdienst, maar toch wel als ‘geloof van de grote meerderheid van de Franse burgers’, en gebedshuizen van katholieken, protestanten en joden konden voortaan rekenen op financiële steun van de overheid. Tot de wet op de laïcité, de scheiding tussen kerk en staat van 1905, hier een eind aan maakte. Maar toen hoorde Elzas-Lotharingen, door de Franse nederlaag van 1871, tot het Duitse keizerrijk waardoor het Concordaat nog steeds geldt. Hoewel de islam hierin ontbreekt, heeft de moskee van Milli Görüs vanwege de gelijkheid tussen de geloofsinstellingen recht op een overheidsbijdrage.

Straatsburg gaat nu opnieuw stemmen over de subsidie, na overleg over een ‘transparant’ financieringsplan. ‘Transparant ten aanzien van de subsidies van andere financiers, plus de ondertekening van de Verklaring van principes voor de islam in Frankrijk, een bevestiging van het respect jegens de waarden van de Republiek’, aldus de geschrokken burgemeester.