Waar ging het de Groene om met deze quiz?

We maakten een special over de islam in Nederland vanuit de vooronderstelling dat het grosso modo niet best gesteld is met de ‘kennis van zaken’ over de meest besproken religie van ons land. De quiz was een manier om die vooronderstelling te onderzoeken en lezers te prikkelen om in ons blad op zoek te gaan naar de feiten achter de vele meningen en verhalen die over de islam de rondte doen.

Hoe is het gesteld met de islamkennis van de Groene-lezer(*)? De antwoorden van de quiz én de manier waarop u de quiz invulde volgen hier:

  • Wat betekent het woord islam? Dat bleek onder de inzenders nog niet zo eenvoudig te beantwoorden. Een kleine meerderheid van bijna 58 % had het bij het rechte eind: onderwerping of het wat vriendelijker klinkende begrip overgave (aan God). Ruim 36 % dacht aan ‘vrede’. Een politiek-correcte dwanggedachte? Nee, de betekenis van vrede is niet zo gek: sommige taalkundigen koppelen het begrip ‘islam’ gekoppeld aan ‘Salam’, wat inderdaad vrede betekent. De betekenis van het offerfeest bleek bij een grote meerderheid wel bekend: 93,1 % wist dat dit feest te maken had met het offer van Ibrahim’s zoon.

  • Met dergelijke kwesties rond taal en theologie had u het vaker lastig. Zo dacht de helft van de inzenders dat de kleur ‘groen’ met scheppingspracht van doen had, terwijl de andere helft het bij het rechte eind had. Groen was de favoriete kleur van Mohammed, maar is in de koran tegelijk een metafoor voor de oase, een betekenisvolle plek in de woestijnsamenleving van zijn dagen. Deze antwoorden waren dan ook beiden correct. Na voorgaand weetje is de vraag over sharia geen verrassing. Sharia betekent letterlijk ‘de weg door de woestijn naar het water’, wat slechts 15 % van u wist te vertellen. Zoals ruim 3 van de 5 inzenders wist, betekent Mohammed’s naam inderdaad de ‘veelgeprezene’ in plaats van andere verheven termen als de glorierijke en de gezondene.

  • Met de kennis van zaken over de islam in Nederland blijken veel van u de feiten nog niet echt op orde te hebben. Wat betreft het aantal moskeeën in ons land: 45,4 % dacht dat er 275 zouden zijn. Haast 13 % van de inzenders meende dat het er 588 zijn, terwijl - volgens de laatste gegevens - de waarheid in het midden ligt: 453. Slechts ruim 2 op de 5 inzenders maakte een juiste inschatting. En: een kleine meerderheid dacht ten onrechte dat Duitsland relatief het grootste aantal moslims in de EU herbergt, terwijl slechts één op de vier wist dat dit voor Cyprus gold. Maar liefst 1 op de 5 van de inzenders dacht verder dat de EU wel 40 tot 50 miljoen moslims herbergt, terwijl het aantal ergens tussen de 13 en 14 miljoen zweeft. Toch nog een krappe meerderheid van u had dat goed.

  • Ook de islamofobie in ons land lijkt niet goed te worden ingeschat. Niet de Verenigde Staten, zoals 2 op de 5 van de inzenders dacht, maar ons eigen land was - tot voor kort - van mening dat dat de islam een ‘gevaar voor de samenleving’ is. Tegenwoordig ligt dat percentage rond de 41 %, terwijl bij de Amerikanen en de Britten nuchterheid overheerst: respectievelijk 22 en 14 % van hen vreest de islam.

  • Hoe zit het dan, tenslotte, met uw kennis over de gebruiken van moslims in ons land? Dat blijkt mee te vallen. Bijna 3 op de 4 van de inzenders wist te vertellen dat slechts 8 % van de Nederlandse moslims de mening is toegedaan dat je ‘de andere sekse’ geen hand mag geven. Over de vraag van hoeveel Nederlandse moslims een man in één ruimte met een vrouw mag verblijven was u echter verdeeld. Een kleine meerderheid wist het goede antwoord (5 %), maar ruim een kwart dacht eerder aan 11 %.

  • Over de meest relevante vraag van allemaal - welke gelovigen zijn het dikst? - tastte u opvallend genoeg massaal in het duister. Zoals uiteengezet in de islamspecial van De Groene zorgt het gebrek aan lichaamsbeweging ervoor dat moslims vaker met overgewicht kampen dan andere gelovigen. Die bourgondische katholieken, waarvan 55 % van u meende dat zij wel met deze eer zouden strijken, leggen het in deze dus af tegen de moslims.

Zijn we werkelijk wijzer geworden van deze quiz?

Niet echt - daarvoor is de groep inzenders natuurlijk te weinig representatief en de quiz te kleinschalig. En, wat zijn feiten zonder context eigenlijk precies waard?
Wel hopen we dat u wat wijzer bent geworden. Van deze quiz en van onze Islamspecial. Als u prijs stelt op een blad dat feiten combineert met context en analyse, dan weet u ons natuurlijk te vinden…

Uit deze laatste groep zijn vijf winnaars gekomen: Sadije Bunjaku uit Amsterdam, Wendy van Disseldorp uit Tilburg, F.M. Witpeerd uit Leiden, A.M. Hendrix uit Brunssum en Salvatore di Rosa uit Antwerpen (b). Gefeliciteerd!

Zij krijgen alle vijf een pakket van 3 boeken toegestuurd van Nederlandse schrijvers met een islamitische achtergrond. ‘Stinkende heelmeesters’ van Mohammed Benzakour, ‘Ik, Driss’ van Hassan Bahara en Asis Aynan (onder het pseudoniem Driss Tafersiti) en ‘Vandaag geen pont: Impressies van Istanbul’ van Erdal Balci. De boeken zijn ter beschikking gesteld door de uitgevers, respectievelijk De Geus, Atlas en Meulenhoff.

(*) De quiz werd ingevuld door Facebookvrienden, nieuwsbriefabonnees en lezers van het blad. De antwoorden zijn vanzelfsprekend op goed onderzoek van Groene-redacteuren gebaseerd. Maar, zoals dat gaat met feiten, staan die feiten ongetwijfeld ter discussie.