Het akkoord is met een oorverdovende stilte begroet. Natuurlijk zou je als VVD kunnen zeggen dat het principe van de opting out is gered, maar eigenlijk kun je als pleitbezorger van een ministelsel, waarin alles boven een basisuitkering aan de markt wordt overgelaten, beter je mond houden. En natuurlijk kan de PvdA nu de vlag uithangen en roepen dat het publieke stelsel is gered, maar ook dat zou luttele weken na de privatisering van de Ziektewet van een wat ongepaste luidruchtigheid getuigen.
Het merkwaardige is dat dezelfde argumenten die nu de doorslag geven bij het niet verder doorzetten van de privatisering van de WAO geen enkel gewicht in de schaal legden toen de privatisering van de Ziektewet aan de orde was. Ook daar blijft de overheid met de slecht verzekerbare risico’s zitten, terwijl de particuliere verzekeraars de krenten uit de pap halen. Daar komt bij dat de beoogde daling van het ziekteverzuim al gerealiseerd was door premiedifferentiatie en vooral door het risico voor de eerste twee tot zes weken ziekte bij de werkgevers te leggen. Dat vertelden de door Linschoten verzwegen CTSV-cijfers. Als gevolg van het afschaffen van de wet wordt deze periode nu verlengd met een jaar. Dat is een risico dat veel werkgevers niet zullen nemen. Zij gaan dat dus herverzekeren, met als gevolg dat de prikkel die in de korte risicotermijn van twee tot zes weken zat, ook verdwijnt. Niet ondenkbaar is dus dat het ziekteverzuim over een tijdje weer stijgt juist als gevolg van de privatisering. Argumenten die niet werden weerlegd, maar stuitten op de eenvoudige mededeling: ‘Het staat nu eenmaal in het regeerakkoord.’
En nu dan de WAO. Is het publieke systeem werkelijk gered? Dat is zeer de vraag. De WAO zoals die er nu uitziet is een wat pijnlijke spagaat tussen publieke en private regeling. Omdat een spagaat nu eenmaal een houding is die niet lang is vol te houden, hebben we opnieuw niet te maken met een oplossing, maar met de zoveelste tussenstand. Kennelijk was een tweede privatiseringsoperatie onder leiding van een intussen wankelende staatssecretaris op dit moment een te groot bedrijfsrisico.
Zo blijft de herziening van de sociale zekerheid bepaald worden door de dynamiek van de Haagse evenwichtskunst.