Na uitgebreid onderzoek zijn er door Hermans-kenners tientallen fouten ontdekt in de vorig jaar verschenen Hermans-biografie. Volgens Max Pam citeert Otterspeer zeer slordig en zijn verschillende aannamen onvoldoende onderbouwd. Nieuw bronnenmateriaal leidt soms zelfs tot geheel tegengestelde conclusies.

Zo stelt Otterspeer dat het schrijverschap van Hermans is begonnen in de nacht dat zijn zus Corry zelfmoord pleegde. Nieuwe en ook oude bronnen suggereren echter dat Corry is vermoord. Ook Hermans zelf – zo blijkt uit een door Otterspeer veronachtzaamde of nooit gevonden brief – ging ervan uit dat zijn zus is doodgeschoten door haar verwarde minnaar. Bovendien was Hermans’ schrijversloopbaan al twee jaar voor deze daad begonnen.

Het hele hoofdstuk over Corry moet volgens Pam herschreven worden.

Biograaf Otterspeer beschouwt de aanzwellende kritiek als ‘muggenzifterij van een stelletje onbenullige filologen’. Volgens Pam zijn de fouten te wijten aan de werkwijze van de biograaf, die grotendeels verzuimde om met vrienden en bekenden van Hermans te spreken. Deze verwaarlozing van de oral history noemt Pam ‘een van de merkwaardigste feilen’. Een fout die zeer betreurenswaardig is, omdat veel belangrijke bronnen inmiddels zijn gestorven.

Lees het volledige artikel hier.


Op 23 april organiseert De Groene Amsterdammer in Spui 25 in Amsterdam een avond over de hobbels van de biograaf, met onder anderen Nop Maas (biograaf Reve), Thea Derks (Reinbert de Leeuw) en Max Pam.