In zijn boek »Makke schapen. Over volgzame burgers en vluchtige politiek« (2012) bekritiseert Paul Kalmaeen sociaal-democratie die met haar ideologische veren ook haar betekenis is kwijtgeraakt. Hij pleit voor een vernieuwing van het sociaal-democratische concept van een progressief compromis tussen arbeid en kapitaal: een nieuw maatschappelijk contract, gebaseerd op duurzaamheid en rechtvaardigheid. Nu het kapitalisme in crisis zijn ondeugdelijkheid bewezen heeft, is de relevantie van de sociaal-democratische traditie onmiskenbaar geworden.

In een tijd van depolitisering staat Kalma een revitalisering van de politiek voor. Voor wie het vertrouwen in de politiek nog niet definitief heeft verloren is het gesprek met Paul Kalma even noodzakelijk als inspirerend. En wie dat vertrouwen niet meer heeft kan mogelijkerwijs door hem op andere gedachten worden gebracht.

Tijd: zaterdag 1 december, 10.30-13.00

Plaats: Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, Amsterdam (vlak bij station Amsterdam-Zuid)

Paul Kalma was directeur van de Wiardi Beckman Stichting (het wetenschappelijk bureau van de PvdA) en van 2006-2010 voor diezelfde PvdA lid van de Tweede Kamer.