Parijs – De hittegolf van juli en de al dan niet aangestoken bosbranden in de Gironde legden al 27.000 hectaren bos in de as. Tweeduizend brandweermannen, bijgestaan door 21 blusvliegtuigen en 35 helikopters, hebben het vuur weten te blussen. President Macron beloofde prompt een ‘nationaal plan’ voor het herstel van de in de as gelegde huizen en de heraanplant van de bossen. Een Deltaplan om ‘onze leefstijl te veranderen’ is meer op zijn plaats, meent Julien Bayou van het groene ee-lv, die Macrons maatregelen ‘klimaatafleiding’ noemde. Het extreem-linkse La France insoumise betitelde de zojuist door het parlement aangenomen koopkrachtmaatregelen zelfs als ‘klimaatmoord’.

Pierre Hausfater, hoofd eerste hulp van ziekenhuis La Pitié-Salpêtrière in Parijs, heeft van de hittegolf van 2003, met vijftienduizend doden tot gevolg, een andere ‘grote les’ geleerd, vertelde hij onlangs in Le Monde: ‘Te veel mensen zijn thuis in eenzaamheid gestorven.’ De Amerikaanse socioloog Eric Klinenberg is het met hem eens, stelde hij in Libération: ‘Hittegolven zijn de stille moordenaars van de onzichtbare en zwijgende mensen.’ Wie het kan betalen, zet de airco aan, maar dat kunnen de bewoners in achterstandswijken niet.

Ook Klinenberg constateert dat de Franse regering prioriteit geeft aan de verlaging van energie-, benzine- en voedselprijzen in plaats van de klimaatverandering structureel aan te pakken. Klinenberg is auteur van het net in Franse vertaling verschenen Heat Wave: A Social Autopsy of Disaster in Chicago (2002), waarin hij de oorzaken van de ruim zevenhonderd slachtoffers van de hittegolf van 1995 in Chicago analyseert. We moeten de sociale infrastructuur versterken, stelt hij, en hij noemt als voorbeeld een bibliotheek, dé plek waar alle leeftijden en lagen van de samenleving elkaar kunnen treffen en het relatief makkelijk is kwetsbare buurtgenoten te ondersteunen. De hittegolf geeft de kans om net als in Chicago de sociale en ecologische bedreigingen serieus te nemen, meent Klinenberg: ‘Niet de hitte, maar de koude samenleving maakt de mensen kwetsbaar.’ Intussen zijn in de Gard en bij Perpignan nieuwe branden opgelaaid en zucht de Franse samenleving deze week onder een nieuwe hittegolf. Vooralsnog blijven de maatregelen van la première ministre Élisabeth Borne beperkt tot een ‘hittegolf-hoofdkwartier’ met professionele verpleging en extra ambulances, het openstellen van tientallen verkoelingspunten in de grote steden en een akkoord met taxibedrijven om bejaarden naar verkoelende locaties te brengen.