‘Het is niet de eerste keer, dat dit spookbeeld oprijst: de gansche Islamietische wereld in wapenen, vereenigd tegen zijn “onderdrukkers” of in bondgenootschap met een Europeesche mogendheid,’ schreef K.S.J. Vos vanuit Haifa in De Groene Amsterdammer van 22 oktober 1938. Het bleek ook niet de laatste keer te zijn. Sinds 11 september 2001 wordt alom gewaarschuwd tegen de Islamitische horden die het op de Westerse wereld hebben voorzien. Ruim vijfenhalf na dato sneuvelt inderdaad het ene slachtofferrecord na het andere – zij het in het Midden-Oosten zelf en niet in het Avondland. Afgelopen woensdag nog vielen bijna tweehonderd doden bij - naar alle waarschijnlijkheid -soennitische bomaanslagen op sjiïtische doelen in Bagdad.

Vos wist het al in 1938, toen hij met name bij Engelse politici ‘acute islam-vrees’ bespeurde: ‘Evenmin als de Katholieken ondanks hun geestelijke samenhang met het Vaticaan zich tot een staat kunnen samenvoegen, evenmin is het mogelijk voor alle Mohammedanen, om een politieke eenheid te vormen.’

Lees het artikel ‘Pan-Arabië en pan-islam: Een bedrieglijke illusie’in het Historisch archief van De Groene Amsterdammer