Een groep kritische wetenschappers heeft, op initiatief van Eric B. Ross van het Haagse Institute of Social Studies, nog geprobeerd de KNAW op andere gedachten te brengen. Ze stelden een brief op en verspreidden die onder collega’s en organisaties op het gebied van immigranten en vrouwenrechten met het verzoek de brief ondertekend naar de KNAW op te sturen. In die brief wijzen zij op de banden van Erlich met neo-malthusiaanse organisaties, die in navolging van de negentiende-eeuwse econoom Thomas Robert Malthus de ongelimiteerde bevolkingsgroei als oorzaak aanwijzen van alle menselijke misère, van hongersnood tot ontbossing en van broeikaseffect tot migratie. Met name het feit dat Erlich zijn naam verbonden heeft aan de organisatie Californians for Population Stability, die vindt dat de Verenigde Staten een veel restrictiever immigratiebeleid moeten voeren, stoort de briefschrijvers. ‘Wij zijn verontrust’, zo eindigt de brief, ‘dat de Academie ofwel deze aspecten van Erlichs werk heeft veronachtzaamd ofwel deze graag publiekelijk omarmt.’
De Koninklijke Academie van Wetenschappen liet in reactie op de brief weten dat na afloop van de lezing die Erlich bij de aanvaarding van de Heinekenprijs uitspreekt, er tien minuten gelegenheid zal zijn voor debat.