In zijn Kellendonklezing betoogt Maarten Asscher dat het ware engagement van schrijvers niet zozeer schuilt in expliciete stellingname in het politiek debat, als wel in het scheppen van verbeelde werkelijkheden die de lezer aan het denken zetten over zijn positie in de wereld om hem heen. Als voorbeelden noemt hij Zola, Dickens en Kafka, wiens grimmige visie op het bestaan een veelgebruikt adjectief in het leven heeft geroepen.

De kafkaëske conditie van wat we nog steeds onze democratie noemen, wordt blootgelegd in de Kousbroeklezing van Tommy Wieringa. Dat is geen verhaal om vrolijk van te worden. Optimistischer zijn de stukken van zes Vlaamse en Nederlandse schrijvers die zich hebben gebogen over de vereisten voor de literatuur van de eenentwintigste eeuw, zoals geformuleerd door Italo Calvino in 1985: lichtheid, snelheid, exactheid, zichtbaarheid, veelvuldigheid en consistentie. Dat zijn waarden die De Gids graag omarmt. We demonstreren ons engagement door ook vandaag weer prachtige essays, verhalen en beschouwingen aan u voor te leggen.

Daarom, ook in dit nummer: Een kort verhaal van Rob van Essen waarin yuppen liefdevol een zwerver scheren. David Rijser over het contemplatieve en persoonlijke karakter van Rembrandts late werk. Drie gedichten van Piet Gerbrandy. Maria Barnas beschrijft de vlag op de maan, voor Europa en in de kunst. Wil Rouleaux bespreekt de jonggestorven dichter Georg Trakl, Merlijn Olnon de laatste roman van Auke Hulst. Nina Polak sluit af met Izzy, haar korrelige avatar uit de jaren ’90.

Lees online voor webabonnees
Lees losse artikelen op Blendle


Dit is een overzicht van de artikelen uit de nieuweGids, die gelijk met de meest recente Groene is verschenen. Abonnees van De Groene Amsterdammer kunnen met hun abonneegegevens inloggen op de-gids.nl en daar gebruik maken van het volledige archief en de digitale edities. Wel abonnee, maar nog geen inloggegevens? Kijk hier. Download de nieuwe Gids hier.


Beeld: Google Street View, Michael Wolf