De kwestie keuzehulp bij ongewenste zwangerschap staat op de Haagse agenda sinds september dit jaar. De Groene Amsterdammer publiceerde toen een onderzoeksartikel waaruit bleek dat Siriz, een van de grootste aanbieders van deze keuzehulp, medisch onjuiste en sturende informatie verstrekt aan haar cliënten. Siriz komt voort uit de anti-abortuslobby de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK), waarmee de organisatie ook sterk bestuurlijk en financieel verweven is. In de afgelopen weken is Siriz nogmaals in opspraak geraakt, nu naar aanleiding van negatieve uitingen over abortus (inmiddels verwijderd) op de website van de Week van het Leven, een jaarlijkse anti-abortuscampagne. Siriz is een van de initiatiefnemers van die campagne. Dit komt de objectiviteit en geloofwaardigheid van de door Siriz geboden keuzehulpverlening niet ten goede, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer.

Bord bij abortuskliniek in Utrecht dat bezoekers waarschuwt voor anti-abortus demonstranten

Sinds 2013 ontvangt Siriz staatssteun voor de keuzehulpverlening. Vanaf 2019 worden deze subsidies vervangen door een open house-constructie. Organisaties kunnen zich hiervoor aanmelden op basis van een, door staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie) opgestelde, set kwaliteitscriteria. Tijdens het Algemeen Overleg van 29 november gaven regeringspartijen D66 en VVD aan er geen vertrouwen in te hebben dat deze criteria de objectiviteit van de keuzehulpverlening voldoende kunnen waarborgen. Dit bracht de staatssecretaris in verlegenheid: zijn partij steunt Siriz en de VBOK. Vera Bergkamp (D66) kondigde aan een motie in te dienen die een extra eis aan de kwaliteitscriteria zou toevoegen.

Dinsdagavond 12 december dienen Bergkamp en Tellegen (VVD) inderdaad een motie in over zwangerschap en geboorte. Deze motie bevat geen extra kwaliteitseis, maar spreekt wel uit dat de objectieve keuzehulp onder druk kan komen te staan als de aanbieder van deze hulp in andere maatschappelijke uitingen maar één oplossingsrichting bepleit bij onbedoelde zwangerschap. Blokhuis belooft naar aanleiding van de motie in gesprek te gaan met Siriz en hier nog vóór de start van de open house-constructie aan de Kamer over te rapporteren. ‘In het Algemeen Overleg is duidelijk geworden dat we nog een sluitstuk nodig hadden voor de nieuwe set kwaliteitseisen. Ik zie de motie van mevrouw Bergkamp en mevrouw Tellegen als dat sluitstuk.’

Voor Corinne Ellemeet (GroenLinks) en Lilianne Ploumen (PvdA), die in september als eerste aan de bel trokken over Siriz, gaat dit echter nog niet ver genoeg. Zij willen met een eigen motie bereiken dat organisaties die rechtmatig, financieel of bestuurlijk verbonden zijn aan anti-abortusorganisaties bij voorbaat worden uitgesloten van subsidie. Ploumen: ‘Deze organisatie heeft medisch nepnieuws verspreid en heeft vrouwen sturende en verkeerde informatie gegeven. Telkens treden ze de wet met voeten en telkens worden ze daar door anderen op gewezen. Wat geeft de staatssecretaris nou het vertrouwen dat ze dat niet weer doen?’