Rabat - Het onafhankelijke, al te kritische weekblad Le Journal Hebdomadaire werd vorige week failliet verklaard door de handelsrechtbank van Casablanca, de burelen zijn verzegeld. Daarmee lijkt een einde gekomen aan een icoon in het Marokkaanse medialandschap. LJH wordt door velen gezien als de kritische stem van Marokko. Het werd in 1997 opgericht in de periode van de Alternance en werd ‘de stem van de Marokkaanse Lente’, ja het symbool daarvan - het lot van het blad is veelzeggend. Het bereidde de weg voor vele andere kritische kranten en tijdschriften, waaronder TelQuel. De oplage van LJH bedroeg de laatste tijd krap twintigduizend exemplaren.
Het bijna dertien jaar oude weekblad heeft schulden van bij elkaar een half miljoen euro. Er staat ook nog een schadevergoeding open, nog eens drie ton, die betaald moet worden aan Claude Moniquet, president van het Brusselse European Strategic Intelligence and Security Centre. In 2006 had LJH geschreven dat het centrum min of meer optrad als spreekbuis van het Marokkaanse regime in een ‘onafhankelijk’ rapport over de betwiste Westelijke Sahara. Een even onafhankelijke Marokkaanse rechtbank gaf Moniquet gelijk: dit was smaad.
Oprichter en hoofdredacteur Aboubakr Jamaï ging tegen de uitspraak in beroep - en in Marokko wordt zo'n proces dan voortdurend verdaagd. Zo hangt hoofdredacteur van TelQuel Benchemsi ook al twee jaar lang een proces boven het hoofd, wegens gebrek aan respect voor de koning. Het is een strop om de hals van hoofdredacteur en/of weekblad, die ieder moment kan worden aangetrokken.
Jamaï, naar eigen zeggen om zijn geesteskind te redden, nam de wijk naar Amerika, een vrijwillige verbanning. Maar vorig jaar kwam hij terug, en begon weer voor LJH te schrijven. De inkt van z'n eerste bijdrage was nog niet droog of het vonnis van de rechtbank werd in hoger beroep bekrachtigd: LJH moet toch echt drie ton schadevergoeding aan Moniquet betalen.
Volgens Jamaï en medeoprichter Ali Amar heeft het regime er alles aan gedaan om het nu uitgesproken faillissement te bewerkstelligen, door bedrijven te ontmoedigen in LJH te adverteren. In Marokko is de koning een dominante factor in het zakenleven. Wie zichzelf - als zakenman - niet de nek om wil draaien, moet het regime niet al te zeer mishagen. Le Journal Hebdomadaire heeft die les nu ook geleerd.