Ik was fervent tegen een dictatuur

zoals bestond onder sadist Saddam

die honderdduizenden ’t leven benam

en vocht met gas. Bewind van lange duur.

Ik trok, dacht ik, de wereldoorloglessen:

bevrijders breng Bagdad democratie.

Aldus geschiedde. Les geleerd. Maar zie:

bevrijders blijken leugenaars met tressen.

En zo kom ik in Vietnam terecht.

Een bos van body bags en houten kisten

met lijken van een nutteloos gevecht.

Slachtoffers van de wapens die we misten,

van oude wapens met een zeker doel.

«Bush moordenaar!» — met leugenachtig smoel.