Moszkowicz junior heeft duidelijk de tijd van zijn leven in Suriname. Zijn gepeperde rekeningen worden met liefde voldaan door de Surinaamse overheid, en ook voor het overige wordt hij met alle egards behandeld. Thuis in Maastricht zal vader Moszkowicz de escapades van zoonlief echter met gepast fronsen aanzien. Uiteindelijk wees deze strafpleiter een eerder aanzoek om Bouterse bij te staan van de hand. Dat deed Max Moszkowicz uit piëteit met mr. Gerard Spong, de uit Suriname afkomstige ster-strafpleiter die enige vrienden verloor tijdens de decembermoorden van 1982 en die sindsdien aanhoudend campagne voert tegen de potentaat van Paramaribo. Uitgerekend Spong ligt nu in de vuurlinie van Bouterses verdediging. Bouterse zelf dichtte Spong reeds een ‘genetisch defect’ toe en sprak de nodige bedreigingen uit. Bouterse zegt over aanwijzingen te beschikken dat Spong fungeert als een der voornaamste informanten van het CoPa-team, de eenheid van politie, justitite en BVD die de zaak tegen Bouterse heeft voorbereid. De ex-bevelhebber schermt met contacten bij justitie in Den Haag. Die zouden ervoor zorgen dat hij minutieus op de hoogte wordt gehouden over het CoPa-dossier. Mr. Moszkowicz ziet het allemaal grinnikend aan en maakte geen moment de indruk zich druk te maken over het lot van confrère Spong. Hoe onzekerder Den Haag wordt over de betrouwbaarheid in eigen gelederen, des te beter komt het Moszkowicz uit. Maar erg ethisch oogt het niet, en collegiaal al helemaal niet.
De in het nauw gebracht Bouterse laat zich ondertussen weer eens van zijn lelijkste kant zien. Wild slaat hij in het rond met dreigementen. Ook andere getuigen van het CoPa-team kregen hun portie doodsangst mee. Die getuigen moeten worden gezocht in kringen van gevluchte leden van Bouterses eigen militaire lijfwacht. De meesten van hen zijn al met naam en toenaam in de media genoemd. Zij hebben de laatste jaren vele getuigenissen tegen Bouterse afgelegd, variërend van de exacte logistiek in Suriname van cocaïnetransporten tot tijd en plaats van overleg van de Surinaamse legerleiding met Pablo Escobar en andere keizers van de Colombiaanse drugskartels. Bouterse bedreigt deze mensen nu openlijk met 'afrekeningen’. Bijkomend voordeel voor Bouta is dat de Nederlandse justitie in haar oneindige wijsheid het merendeel van deze getuigen indertijd na de verhoren als ongewenst vreemdeling het land heeft uitgezet. Meestal moesten ze terug naar Suriname, alwaar ze aansluiting zochten bij Ronnie Brunswijks Junglecommando. Echt moeilijk te vinden zijn ze dus niet.