Symposium van de Jan Campert-Stichting

De moraal van het verhaal

De Jan Campert-Stichting organiseert op vrijdag 27 november 2009 in het Letterkundig Museum een symposium getiteld De moraal van het verhaal.

Boeiende sprekers, indringende filmbeelden, vrolijke muziek en scherpe debatten verzekeren een aantrekkelijk programma.
Renate Dorrestein houdt de openingslezing en laat daarin aan duidelijkheid niets te wensen over: Een verhaal zonder moraal is geen verhaal en ontaardt in bloedeloze literatuur van louter vorm en stijl. Klassieke literatuur presenteert per definitie een moraal. Helaas lijkt de literaire kritiek daar tegenwoordig geen boodschap aan te hebben.
Marita Mathijsen en Tom Sintobin laten hun licht schijnen over de literaire kritiek in respectievelijk de negentiende en twintigste eeuw, terwijl Joukje Akveld ingaat op de moraaldiscussie die juist bij kinderboeken altijd gevoerd wordt. Ten slotte gaan Marja Pruis en Arie Storm in gesprek over de vraag welke plaats moraal inneemt bij de beoordeling van literatuur. Fragmenten uit de film Letter & Geest doen de felle discussies herleven over de beroemde roman van Frans Kellendonk, Mystiek lichaam. De schrijver zou zich schuldig hebben gemaakt aan antisemitisme en homohaat.
Smartlappen zorgen voor de nodige vrolijkheid, al zijn de liedjes die gezongen worden nog zo hartverscheurend.

Datum: Vrijdag 27 november 2009
Locatie: Letterkundig Museum
Toegangsprijs: Inclusief lunch en borrel: € 30; voor studenten (onder vermelding van nummer collegekaart) en Vrienden van de Jan Campert-Stichting: € 20.
Inschrijving: Uitsluitend door overmaking van het inschrijfgeld voor 20 november op rekeningnummer P536331 van Jan Campert-Stichting, Den Haag, onder vermelding van ‘Moraal’. Uw betaling geldt als bewijs van inschrijving. U ontvangt geen nader bericht.