Aan een verlaten landweg in de Oosterbeekse bossen staat een geel behelmde man met een afstandsbediening in zijn hand. Het is juni, de zon staat hoog en speelt een schimmenspel met de blaadjes van de beukenbomen die in twee rijen langs het pad staan. Een groep vogels vliegt kwetterend op als de man zijn wijsvinger tegen het hendeltje van de controller duwt en er iets verderop een gigantische rode machine op rupsbanden het bouwterrein van notaris Roel Teunissen op buldert.

Het landhuis van Teunissen staat nog in de steigers, maar alleen al de locatie spreekt tot de verbeelding. Tussen de monumentale eiken liggen de villa’s in deze uitloper van de Veluwe op grote afstand van elkaar, waaronder het witte landhuis met Disney-toren waarin regisseur Dick Maas zijn kaskraker Moordwijven opnam, een film over drie verveelde miljonairsvrouwen die een huurmoordenaar inschakelen.

Teunissen (52) verdiende zijn kapitaal bij elkaar als notaris gespecialiseerd in vastgoed en ondernemingsrecht. Een belangrijke zakelijke relatie van hem is het bedrijf abc, een van origine Amsterdamse makelaar die grote vastgoedinstellingen begeleidt bij de verkoop van woningportefeuilles. Meestal gaat het daarbij om honderden (sociale)huurwoningen tegelijk. De clientèle bestaat uit woningcorporaties, zorginstellingen en grote vastgoedeigenaren.

Het landgoed van de directeur van abc, Jurgen de Zwart, ligt hemelsbreed krap anderhalve kilometer van de notariswoning vandaan. De vastgoedadviseur kocht zijn Veluwse bouwkavel twee jaar eerder en zijn landhuis staat al afgebouwd achter een hoge beukenhaag.

De Zwart en Teunissen zaten ook samen in het bestuur van Hippisch Gelderland, een jaarlijks terugkerend paardenevenement, en ze zijn beiden lid van Sociëteit Gelre. Een ‘netwerkclub op hoog niveau’ waar ondernemers de banden aanhalen op borrellocaties, in toprestaurants of bij een van de leden thuis.

In dat netwerk zit ook Peter Bax, een 64-jarige vastgoedverhuurder die door heel Nederland huizen en studentenkamers bezit. Hij is geen geliefde huisbaas. Op internet wemelt het van de klachten over lekkende daken, paddenstoelen aan het plafond en inhouden van de borg.

De drie bevriende zakenrelaties spelen een belangrijke rol bij een huizendeal van de Hongaars-Amerikaanse miljardair George Soros, die zes jaar geleden voor 43 miljoen euro 610 woningen kocht van Vivare, een grote Arnhemse woningcorporatie. Soros is naast zakenman hoofdrolspeler in tal van complottheorieën. Ook de Vivare-deal werd al snel onderwerp van speculaties. Helemaal toen de huizen – ondanks de belofte dat niet te doen – twee jaar later werden doorverkocht aan een grote keukenboer uit Waalwijk. Volgens verschillende media maakte hij daarbij 83 miljoen euro winst. Vivare-directeur Eric Angenent voelde zich ‘belazerd’. En vroeg zich hardop af aan welk ‘toneelstuk’ hij had meegewerkt.

Toch was het niet de Amerikaanse miljardair die dit miljoenenspel op touw zette, dat waren de notaris, de makelaar en de vastgoedondernemer, daarbij in het zadel geholpen door woonminister Stef Blok (kabinet-Rutte II). In 2014 had Blok het de woningcorporatie makkelijker gemaakt om grote pakketten woningen aan institutionele beleggers te verkopen. Voor elke verkochte woning konden twee sociale woningen worden teruggebouwd. Het bleek een naïef idee. Hoewel er naar schatting voor 25 miljard euro aan woningen werd verkocht, daalde het aantal sociale huurwoningen. Beleggers profiteerden wel. Daar zijn tal van voorbeelden van. Zo verdiende een Zwitserse belegger tientallen miljoenen euro aan de doorverkoop van een pakket Utrechtse huurwoningen, deed een Britse investeerder hetzelfde met vierduizend huurwoningen, en was er in 2016 de Soros-zaak. De gevolgen zijn groot: het in tientallen jaren met belastinggeld opgebouwde maatschappelijke kapitaal verdween in private handen. Mensen met een kleine beurs raakten, vanwege hogere huren, hun woning kwijt.

Experts wijzen op de grote rol van externe adviseurs bij dit soort deals en het geringe toezicht. Dat speelt met name bij deze complexe pakketverkopen van honderden en soms zelfs duizenden huurwoningen, die vaak door dezelfde vastgoedspecialisten worden begeleid. Er wordt bij voorkeur gewerkt met vaste netwerken, want slechts een beperkt aantal makelaars kan dit soort onderhandelingen aan. En er zijn maar weinig beleggers kapitaalkrachtig genoeg om de pakketten te kopen. Het gevolg: vastgoedpartijen die onafhankelijk van elkaar moeten opereren en elkaar moeten controleren zijn met elkaar verweven. Of zetten – in het ergste geval – voor eigen gewin de regels naar hun hand.

Hoever ze daarin kunnen gaan, blijkt uit onderzoek van Spit voor De Groene Amsterdammer naar de totstandkoming van de Soros-deal, waarbij abc en notaris Teunissen de regels van het notariaat en de makelaardij wel heel erg oprekten. Het zet de megawinsten van Soros en collega-vastgoedbeleggers in een ander perspectief. Waarom zorgden deze vastgoedadviseurs er, als hoeders van het publieke belang, niet voor dat deze megawinsten in publieke handen bleven? Waarom grepen toezichthouders niet in?

Roel Teunissen studeerde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en begon in 1997 als kandidaat-notaris. In 2008 kocht hij een kantoorpand in het centrum van Arnhem en liet met grote letters ‘Van der Stap Notarissen’ op de voorgevel zetten, het Rotterdamse notariskantoor waarvan hij in 2004 partner werd.

‘De rol van de notaris is niet te onderschatten’, zegt Rinus Beumer van het Bureau Financieel Toezicht, de waakhond van het notariaat. ‘De notaris is de poortwachter van de bovenwereld. Hij moet ervoor zorgen dat er geen mensen naar binnen glippen die daar allerlei rare dingen willen uithalen. Als de notaris zijn werk goed doet, hebben vastgoedcriminelen geen kans. Maar soms steekt er een over en wordt notaris van de onderwereld. Die zijn er gewoon.’

En de verleiding is groot. Sinds de privatisering van het notariaat is de notaris ambtenaar en ondernemer tegelijk. ‘Hij moet strikt geformuleerde wetgeving naleven, maar ook zijn eigen broek ophouden. En dat wringt soms’, zegt Beumer. Zeker bij vaste samenwerkingen waar er ‘verkleving’ kan ontstaan. De notaris – die als rechtsdienaar de belangen van alle partijen moet behartigen – houdt dan vooral rekening met de vastgoedondernemer. In ruil voor hoge tarieven. Dat gebeurt, zegt Beumer, maar dat bewijzen is moeilijk. ‘De notaris zegt gewoon: ja, goed ondernemerschap.’

Basisregel voor de notaris is daarom dat hij een radicaal onafhankelijke grondhouding moet hebben. Om die reden mag hij geen commercieel vastgoed bezitten of zakelijke belangen hebben bij zijn klanten. In de praktijk zijn die voorwaarden echter eenvoudig te omzeilen.

‘Door de jaren heen werden wij deelgenoot van enkele bv’s en zijn we kamers en panden gaan verhuren’, zegt een oudere vrouw met geblurd hoofd in een reconstructie van het tv-programma Opsporing verzocht dat haar opzocht vanwege een afpersingszaak. Twee mannen belden op klaarlichte dag bij haar aan. Ze was alleen thuis en deed open. ‘Ze vertelden dat er een conflict was met een van onze huurders, dat hun veel geld ging kosten. En dat geld wilden ze nu van ons.’ Een raar verhaal, vindt de vrouw. ‘Betaalden we niet, dan ging er een handgranaat door ons raam. Een van hen legde een hand op mijn schouder en zei: “Ach, moedertje je bent bang.” Nee, ik ben niet bang, zei ik.’ Na ongeveer een kwartier vertrokken ze. ‘Ik belde meteen mijn zoon. We besloten de politie in te schakelen.’

De vrouw is de moeder van notaris Teunissen. De bv’s waarover ze sprak, staan op naam van haar man, een 86-jarige boer die sinds zijn pensioen in minder dan geen tijd een bedrijvenimperium opzette en nu tot over zijn oren in het vastgoed zit. Bijna al zijn bedrijven hebben via een complex netwerk, opgetuigd door het notariskantoor van zijn zoon, een relatie met klanten van zijn zoon. Zo ontving hij volgens een jaarverslag 16,67 procent van de toekomstige winsten van een bedrijf waarvan abc-baas Jurgen de Zwart aandeelhouder was.

Vader Teunissen was ook betrokken bij de Soros-deal. Die verkoop bestond namelijk uit twee transacties. Naast de aankoop van de zeshonderd Vivare-panden kocht de Amerikaanse belegger ook vijfhonderd panden van Peter Bax. En die elfhonderd panden tezamen verkocht hij met 83 miljoen euro winst aan de keukenondernemer uit Waalwijk. In twee van de ondernemingen waarmee Bax en abc die panden verkochten, was vader Teunissen sinds 2008 bestuurder. Kort voor de verkoop van de panden aan Soros stapte vader Teunissen eruit. Een van de twee bedrijven nam Bax in 2008 over van de oprichter van abc.

‘Als de notaris zijn werk goed doet, hebben vastgoedcriminelen geen kans. Maar soms steekt er een over en wordt notaris van de onderwereld’

Terwijl Bax en abc de onderhandelingen voerden met de Amerikaanse belegger zat abc ook, met notaris Teunissen, met Soros aan tafel, om de deal met de Arnhemse woningbouwcorporatie te beslechten. Toen ze beide transacties rond hadden, volgde de ontknoping: vader Teunissen stapte opnieuw in de twee bedrijven. Ditmaal als mede-eigenaar, waar dan zeven miljoen euro aan eigen vermogen in zat, overgebleven na de verkoop van de panden. Dit wekt de indruk dat Teunissen, Bax en De Zwart in achterkamertjes een deal sloten met Soros. En dat de panden van Vivare voor wat minder, en die van Bax voor wat meer werden verkocht. Waarna de beloning volgde toen vader Teunissen na de verkopen opnieuw instapte.

Roel Teunissen laat in een reactie weten dat daar absoluut geen sprake van was (zie kader). Zijn vader had zelfs nooit enig economisch belang in de betrokken bedrijven. De gegevens uit de Kamer van Koophandel laten echter iets anders zien, hoewel die connectie niet eenvoudig te leggen is. Het eigenaarschap gaat via vier verschillende vennootschappen. Daarnaast wisselden de twee bedrijven in een periode van tien jaar veelvuldig van bestuurders en naam. Dat is een bekende methode die ook bij witwassen van geld wordt toegepast en vaak is bedoeld om een rookgordijn op te werpen.

Waarschijnlijk zijn al die wisselingen de reden dat geen enkele toezichthouder deze constructie is opgevallen. Strikt genomen zijn de constructies ook niet verboden. Notaris Teunissen mag zakendoen met klanten met wie zijn vader zakelijke belangen heeft. Volgens de notariswet tast dat de onafhankelijke status van een notaris niet aan. Bovendien was zijn vader tijdens de verkoop even niet betrokken bij de twee bedrijven en werd hij formeel pas eigenaar nadat de verkoop achter de rug was.

Toch noemt Dirk Kolkman, toezichthouder bij het Bureau Financieel Toezicht, de constructie bijzonder. ‘Een notaris die zelf betrokken was bij vastgoedtransacties die hij passeerde en die via zijn vader onder de beroepsregels wilde uitkomen’, reageert hij met verbazing. ‘Tja, er gebeuren vreemde dingen. Als dat waar is, dan heeft hij mogelijk strafrechtelijk gefaciliteerd.’ Dat zou hij hebben gedaan als kan worden bewezen dat vader Teunissen optrad als katvanger. Dat zijn mensen die in naam eigenaar zijn van een bedrijf of pand, maar daar geen zeggenschap over hebben.

Om te bewijzen dat er een katvanger in het spel is, moet worden aangetoond dat iemand anders aan de touwtjes trekt. Wie neemt de telefoon op? Wie zit de vergaderingen bij? Uit de notulen van een vergadering met de bewoners van een park waar vader Teunissen mede-eigenaar van is, bleek dat niet hij, maar zijn zoon de vergadering bijwoonde. In een reactie laat Roel Teunissen weten dat dit eenmalig was: ‘Op verzoek van mijn vader heb ik hem in coronatijd bij een aantal vergaderingen vervangen.’ Onlangs is Roel Teunissen als notaris met vervroegd pensioen gegaan en werd hij bestuurder van zijn vaders bedrijven.

En wie kreeg nu te weinig voor zijn panden? Vastgoedverhuurder Bax of Vivare? Alles wijst erop dat dit de Arnhemse woningcorporatie was en dat kon alleen als ook de taxateur van de Vivare-woningen meewerkte.

‘In Frankrijk had je “petite fleur”. Dan kwam er een bloemetje op tafel als de notaris even de kamer moest verlaten’, vertelt Tom Booij vanuit zijn makelaarskantoor aan de Prinsengracht in Amsterdam. Booij, een ras-Amsterdammer, zit al meer dan 35 jaar in het vak. Hij zag het allemaal voorbijkomen. ‘Ik had hier een gozer van de Bouw- en Woningdienst Amsterdam. Die zei tegen mij: “Ik ga trouwen. Jij kent toch zo’n pakkenmaker. Kan jij niet iets regelen? Dan regel ik wat voor jou.” Ik heb hem de deur gewezen. Daar werk ik niet aan mee, dan slaap ik niet goed.’

Vijftien jaar geleden kwamen corporaties in diskrediet vanwege risicovolle beleggingen, kostenoverschrijdingen en financiële malversaties. De directeur van het Amsterdamse Rochdale die rondreed in een Maserati stond symbool voor een ontspoorde sector. In die periode kreeg ook Booij een pakket woningen van de Amsterdamse woningbouwcorporatie aangeboden. ‘We hebben die opdracht niet uitgevoerd, omdat we al snel zagen dat het niet klopte. Je ziet corporatiemensen in dikke auto’s en met gouden klokjes om. Dat kan niet met zo’n salaris. Je hoeft niet heel slim te zijn om dat uit te vogelen.’

De politiek liet de woningbouw later met wetgeving meer aan de markt over. Dat de maatregelen het gesjoemel niet stopten, verbaast Booij niet. ‘Je kan nog zoveel regels verzinnen. Als er ergens veel geld in omgaat en iemand gaat sinterklaas spelen, dan hou je dat niet tegen.’ Volgens hem bestaat er een simpele oplossing. En dat is: niet verkopen. ‘Dat klinkt misschien vreemd uit de mond van een makelaar, maar corporaties zijn er om te bouwen en verhuren voor de lagere en middenklasse. En niet om met onze belastingcenten private partijen aan megawinsten te helpen.’ Zelf is hij ook zowel makelaar als taxateur. ‘De gouden regel daarbij is dat een makelaar niet het pand taxeert dat hij koopt of verkoopt. Ja, dat zou wel heel makkelijk zijn’, voegt hij er lachend aan toe.

Of makelaars en taxateurs zich daaraan houden, controleert de sector zelf. In een onderzoek uit 2019 concludeerde De Nederlandsche Bank echter dat het eigengericht van deze vastgoedprofessionals tekortschiet. ‘In veel gevallen treden dezelfde personen afwisselend op als makelaar en taxateur.’ Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs beloofde beterschap; in 2020 kwam het tot twee boetes en vijf (voorwaardelijke) schorsingen.

Ook Spitman Woningmakelaars zag het register over het hoofd. Via een beroep op de Wet open overheid (Woo) ontving Spit van de Autoriteit woningcorporaties een verslag waaruit blijkt dat dit taxatiebureau de Soros-panden taxeerde. Maar uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat makelaarsbedrijf abc in die periode mede-eigenaar was van dat bedrijf. Dat is dus verboden.

Niets aan de hand, mailt woningcorporatie Vivare. Spitman was immers niet de enige taxateur. Uit documenten gelekt aan Spit blijkt dat minstens een van die ‘andere’ taxateurs een courtage in rekening bracht bij Spitman Woningmakelaars. In een reactie aan De Gelderlander liet de Autoriteit woningcorporaties weten vraagtekens te zetten bij de onafhankelijkheid van de betrokken taxateurs, maar helaas was er in dit dossier niets meer aan te doen. Spitman zegt in een reactie dat het bedrijf, anders dan de documenten van de Autoriteit woningcorporaties aangeven, bij deze deal geen panden heeft getaxeerd.

Ook notaris Teunissen gaat hier niet vrijuit. De taxateur van Spitman Woningmakelaars is Ben Spitman, die net als Teunissen en De Zwart in de Oosterbeekse bossen woont en lid is van Sociëteit Gelre. De notaris wist dus dat de taxateur en de makelaar niet onafhankelijk van elkaar opereerden. Toch passeerde hij de akten. In een reactie zegt Teunissen dat het hier om een openbaar verkoopproces ging en hij niet de taak had om de taxaties te controleren. Rinus Beumer van Bureau Financieel Toezicht ziet dat anders: ‘Wanneer een taxateur en makelaar niet onafhankelijk van elkaar opereren, dan zal de notaris daar melding van moeten maken.’

Of de Vivare-panden ook echt voor een lager bedrag zijn getaxeerd, zou extra onderzoek moeten uitwijzen.

‘Hier woonden altijd veel sociaal zwakkeren. De meesten zijn verdwenen. Ze konden de stijgende huren niet aan en moesten plaatsmaken voor mensen met een hoger inkomen.’ JanPeter Hop heeft het over de flatwoningen aan de Dr. van Voorthuijsenstraat in Velp bij Arnhem, waar hij ooit zelf woonde. Hij was een van de frontmannen van het georganiseerde verzet tegen de verkoop aan Soros, omdat hij voorzag dat de investeerders erin zaten voor de winst en de huren maximaal zouden verhogen. ‘We drukten flyers, organiseerden een politiek café en sleutelden een enquête in elkaar. 83 procent van de bewoners was tegen verkoop’, weet Hop nog. Tevergeefs, na twee jaar actie en overleg kocht Soros hun woningen en verhoogde de huur.

Wooncorporaties mogen huurwoningen pas aan vastgoedbeleggers verkopen nadat ze aan de zittende huurders zijn aangeboden. Dat gebeurde ook bij de Soros-panden, herinnert Hop zich. ‘Niet dat het veel effect heeft bij mensen met een aow- of bijstandsuitkering’, voegt hij eraan toe.

‘In Den Haag lijken ze het allemaal wel best te vinden. Marktpartijen spelen daarop in. Die kopen grootschalig huurwoningen op’

Huurders met een wat ruimere beurs konden via Vivare advies inwinnen bij een hypotheekadviseur. De Arnhemse corporatie werkte daarbij samen met Hypotheekshop Arnhem Noord. ‘Daar krijgt u gegarandeerd onafhankelijk advies’, verzekerde Vivare in een bericht uit 2012. Dat viel tegen. Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat ook dit een dochterbedrijf van makelaar abc was. abc laat in een reactie weten dat een dergelijke samenwerking tussen een makelaarskantoor en een hypotheekadviseur niet ongebruikelijk is. En dat destijds iedereen onafhankelijk advies heeft gekregen.

De toezichthouder van de hypotheekadviseurs, de Autoriteit Financiële Markten, gaat daarin mee. De afm zegt geen probleem te hebben met een hypotheekadviseur en een makelaar onder één dak. ‘We letten erop of de hypotheekadviseur de klant centraal zet.’ Dat doet een hypotheekadviseur niet als hij een huurder negatief advies geeft omdat de makelaar de woning liever aan een bevriende vastgoedpartij verkoopt. Of de afm een eventuele klacht daarover zou behandelen, kan ze niet zeggen: ‘Onze capaciteit is beperkt. Maar we zetten onze middelen in waar ze het meest noodzakelijk zijn.’ Ook hier is het toezicht aan de markt overgelaten en lijkt het voor de afm onmogelijk om zelfs bij dit soort grote transacties na te gaan of de adviseur de klant werkelijk centraal heeft gezet.

Na de zittende huurders mochten de collega-corporaties een bod uitbrengen. Ook zij toonden geen interesse. Uit Wob-documenten blijkt dat er vooral brieven zijn gestuurd naar kleine corporaties, die niet het kapitaal bezitten om zo’n groot pakket woningen aan te kopen. Op eentje na: dat was een corporatie die alleen in Arnhem actief is. En Vivare wilde naar eigen zeggen de 610 woningen – die in verschillende gemeenten staan – als één pakket verkopen. Het recht op eerste aankoop van zowel huurders als collega-woningcorporaties werd op deze manier handig omzeild.

‘ Er is weinig veranderd’, reageert Jan van der Moolen, voormalig PvdA-penningmeester die lange tijd de scepter zwaaide bij het Centraal Fonds Volkshuisvesting, de voorloper van de Autoriteit woningcorporaties. De Aw werd na de schandalen in de sector opgetuigd om corporaties vrij van corruptie te houden. ‘We riepen toen al jaren om meer middelen. Die kregen we niet. Den Haag zag de corporaties als instellingen om geld mee te verdienen. Cash was king en alles moest lean and mean. En daar hoorde sobere regelgeving bij.’

Van der Moolen noemde zichzelf daarom ook wel de toezichthouder met de pet in de hand, die het moest hebben van fronsende wenkbrauwen en een goed gesprek. ‘In Geertruidenberg zagen we het misgaan. We waarschuwden het gemeentebestuur. Maar een winkelcentrum en de sporthal moesten worden opgeknapt. Dat zou de corporatie doen. Dat scheelde de gemeente geld. Dus die dekte af wat de corporatie allemaal deed.’ Het liep fout. De schade voor hurend en belastingbetalend Nederland liep op naar een half miljard euro.

De Aw heeft nu meer middelen tot haar beschikking – helaas veranderde het politieke klimaat niet mee, meent Van der Moolen. Corporaties worden nog steeds gezien als financiële vehikels om begrotingsgaten mee te dichten.

Het idee is dat er voor elke verkochte woning twee worden teruggebouwd, zegt Van der Moolen. Dat gebeurt niet. ‘Aan de Soros-deal zie je waar het geld blijft.’ Schandalig vindt hij dat. ‘Het gaat hier wel om maatschappelijk kapitaal en de huisvesting van mensen die toch al aan de onderkant van de samenleving staan.’ Hij pleit voor meer inhoudelijk toezicht, waarbij vanuit volkshuisvestelijk oogpunt wordt meegekeken of het wel verstandig is te verkopen. ‘Daar is in Den Haag weinig aandacht voor. Daar lijken ze het allemaal wel best te vinden. Marktpartijen spelen daarop in. Die zien beleggingskansen en kopen grootschalig huurwoningen op.’

Van der Moolen beschouwt de externe adviseurs als de zwakke schakel. ‘In de vastgoedwereld wordt vaak met vaste netwerken gewerkt. Mensen die elkaar kennen. Als die fout willen, kunnen ze dat nog steeds.’ Daar doet een centrale toezichthouder weinig aan. ‘Die kijkt naar regels en procedures, maar ziet niet wat er zich tussen de partijen op de werkvloer afspeelt.’

Een onderzoek uit 2018 naar de risico’s bij pakketverkopen door corporaties – uitgevoerd in opdracht van de Aw – trekt diezelfde conclusie. ‘Op centraal niveau [Aw] mist men de informatie om risico’s op een lager niveau te beheersen.’ De onderzoekers concluderen daarom dat de verantwoordelijkheid om corruptie tegen te gaan in eerste instantie bij de corporaties zelf ligt.

Maar de corporaties kijken juist weer naar de Aw. Dat bleek ook weer toen Vivare niet wilde meewerken aan dit Spit-onderzoek. De Aw had destijds gecontroleerd of alles volgens de procedures was verlopen en daarmee was voor de woningcorporatie de kous af, meldde de Arnhemse woningcorporatie.

Van der Moolen herkent het mechanisme. ‘Bestuurders denken al snel: als de Aw zegt dat het goed is, wie ben ik dan om te denken dat daar iets is fout gegaan?’ De Aw gaat er op haar beurt van uit dat corporaties de partijen waarmee ze samenwerken controleren op hun onafhankelijkheid. ‘Want dat is op lokaal niveau beter te regelen.’ Zo ontstaat er een toezichtvacuüm, waarbinnen vastgoedpartijen die fout willen (ongezien) hun kans kunnen grijpen.

Het idee van Rutte II om zo veel mogelijk sociaal vastgoed te privatiseren en het vertrouwen in de markt te leggen, blijkt een naïeve veronderstelling. Vastgoedprofessionals kunnen om de regels heen manoeuvreren, zodat iets wat op corruptie lijkt ineens goed ondernemerschap heet. Alleen als ze fouten maken, en een toezichthouder bijvoorbeeld kan bewijzen dat er sprake was van een katvanger, komen ze in de problemen. De kans dat dit gebeurt, is vanwege het toezichtvacuüm klein.

‘Geen economisch belang’

In een reactie laat Roel Teunissen weten dat hij zijn onafhankelijkheid altijd heeft bewaakt. ‘Ik heb nimmer akten gepasseerd voor zaken waarin mijn vader een belang had. Daar ben ik altijd heel zorgvuldig in geweest. Deze zaken werden altijd door een andere notaris gepasseerd.’

Verder wijst hij erop dat zijn vader altijd al handelde in onroerend goed. Maar dat dit intensiever werd na zijn pensioen. En dat hij zijn zakelijke relaties aan zijn vader heeft te danken, en niet andersom.

Wat betreft de betrokkenheid van zijn vader bij de twee bedrijven waarmee Bax panden verkocht aan Soros, stelt Teunissen dat zijn vader daar nooit enig economisch belang bij zou hebben gehad. Gegevens van de Kamer van Koophandel laten zien dat dit wel het geval was.

Ook zouden de twee bedrijven niets te maken hebben met de verkoop aan Soros. Gegevens uit het Kadaster tonen aan dat dit wel het geval is. Peter Bax geeft dat in zijn reactie ook toe. ABC zegt dat het inderdaad om een voormalig bedrijf van de oprichter ging, maar dat dit bedrijf destijds als een lege vennootschap zonder bezittingen is overgedragen.

ABC en Spitman laten weten dat Spitman Woningmakelaars nooit een pand van de Soros-deal heeft getaxeerd, maar enkel als coördinator van zes andere taxateurs heeft opgetreden. Uit een e-mailwisseling die Spitman stuurde, blijkt inderdaad dat er als coördinator is opgetreden. Dit sluit echter niet uit dat het bedrijf de taxaties heeft gedaan, zoals de documenten van de Autoriteit woningbouwcorporaties aangeven.

Teunissen wil daarover kwijt dat hij de taxaties niet hoefde te controleren, omdat het hier een openbare aankoop betrof, waarbij de prijs door de markt wordt bepaald. Bij dit soort grote transacties is openbaar een relatief begrip, omdat er maar weinig partijen zijn die zoveel geld ineens vrij kunnen maken.

Een geannoteerde versie van dit artikel is hier te vinden.