Er is weer een jonge soldaat vermoord,

omdat wij in Irak toch vrede willen.

Als je de kille daders spreken hoort,

betekent vrede vrije mensen villen.

Wie wil in godsnaam wat voor vreemde vrede?

De koppen rollen op het internet,

waarna men plechtig zweert en met een bede

dat onze kop «met één hak wordt geplet».

Is het een raar idee te gaan vertrekken?

Ons loon is dat wij flink kunnen verrekken.

Wie worstelt hier en gaat ten slotte onder?

’t Ging om olie — zie de prijzen stijgen.

Ze stijgen als wij meer met «vrede» dreigen.

Laten we gaan — ’t bespaart een hoop gedonder.

Theodor Holman