In De Onderzoeksredactie werken journalisten samen in teams en ook verschillende media bundelen de krachten. Hoofdredacteur Marcel Metze: ‘De complexiteit van de onderzoeken neemt sterk toe. Alleen teams kunnen verschillende disciplines en voldoende kennis bij elkaar brengen.’

De redactie zal jaarlijks een reeks grote projecten uitvoeren en die publiceren op een eigen website. Om de impact van haar onderzoek te vergroten, zal ze structureel samenwerking zoeken met andere media. Ze zal bovendien een leerwerkplaats bieden voor de opleiding van talentvolle onderzoeksjournalisten.

‘Zo’n opleiding is er in Nederland nog niet’, meent Marcel Metze. ‘Mijn ervaring is dat een intensief teaching lab, met goede inhoudelijke én vaktechnische ondersteuning, de beste vorm is.’

De Onderzoeksredactie is een initiatief van weekblad De Groene Amsterdammer en onderzoeksjournalist Marcel Metze. Drie jaar geleden begonnen zij een masterclass die niet alleen een serie opvallende dossiers en (vervolg)artikelen opleverde, maar ook een kweekvijver vormde van jong onderzoeksjournalistiek talent. ‘Door die journalistieke samenwerking konden we zeer complexe onderwerpen onder de loep nemen’, zegt Xandra Schutte, hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer. ‘Dit model zet een nieuwe kwaliteitsstandaard voor onderzoeksjournalistiek.’

De resultaten van het eerste onderzoeksproject van De Onderzoeksredactie worden deze week tegelijkertijd gepubliceerd bij Omroep Brabant, in het Brabants Dagblad, in De Groene Amsterdammer en door De Onderzoeksredactie zelf. In het project ‘De energiemiljarden’ is becijferd hoeveel miljarden provincies en gemeenten de afgelopen kwart eeuw hebben verdiend aan hun belangen in de elektriciteitssector. Als eerste casus is voor de gemeente ’s-Hertogenbosch nagegaan hoe die haar energieverdiensten besteedt. De Onderzoeksredactie heeft als missie:

  • onderzoeksprojecten organiseren rond het (dis)functioneren van de macht,
  • misbruik van macht en schending van publiek vertrouwen aan de kaak stellen, en
  • bijdragen aan een betere democratie en grotere maatschappelijke integriteit.

De Onderzoeksredactie heeft financiële steun verworven van Adessium Foundation en de Stichting Democratie & Media. Ook De Groene Amsterdammer, die tot nu toe de masterclass financierde, blijft financiële steun geven. Daarnaast wordt gewerkt met individuele bijdragen, crowdfunding van projecten, projectsubsidies, bundeling van researchgeld en researchcapaciteit met partners.

De Onderzoeksredactie is te volgen via Facebook, Twitter en de nieuwsbrief; elders op deze site vindt u meer informatie over dit nieuwe platform. Voor verdere vragen: redactie@onderzoeksredactie.nl.