Niet bekend
Ook de Duitse politie blijkt dubieuze methoden te hanteren. De ministers van Binnenlandse Zaken van de Duitse deelstaten waarschuwden reeds vorig jaar tegen de gevolgde pseudo-koopmethode, die ertoe kon leiden dat Duitsland ongewild het nucleaire smokkelcentrum van Europa zou worden. Welnu, dat is precies wat gebeurde. De Duitse recherche en veiligheidsdiensten blijken tegelijk met pseudokopers en -verkopers te hebben gewerkt, waardoor de overheid zelf het ontstaan van de zwarte markt voor splijtstoffen in de hand werkte.
Professor Robert Jungk had gelijk toen hij vijftien jaar geleden beweerde dat het gebruik van splijtstoffen hoe dan ook op den duur leidt tot de vestiging van een politiestaat. Diefstal, smokkel en misbruik van nucleair materiaal is immers alleen te voorkomen met draconische veiligheidsmaatregelen, alomvattende personenregistratie en een voortdurende bewaking van duizenden objecten. En Jungk zag nog een risico over het hoofd: de mogelijkheid dat overheden zelf als terrorist en smokkelaar optreden.
De Duitse overheid is medeplichtig aan atoomsmokkel, de Franse overheid is medeplichtig aan internationaal terrorisme. En die twee moeten het grootste aandeel leveren in een Europese FBI. Het laat zich raden hoe deze superpolitie te werk zal gaan. Binnenkort zal een Franse agent, vermomd als Algerijnse fundamentalist, plutonium kopen van een Duitse agent die zich uitgeeft voor Russische atoomsmokkelaar, waarbij het duo op heterdaad wordt betrapt door hoofdcommissaris Nordholt die zich voordoet als een integer agent. Het nieuws zal inslaan als een waterstofbom.