Zo trok Rob Docters van Leeuwen, die we uit de prospectus van Servire leren kennen als een gewezen onderwijsvernieuwer en computerdeskundige met een zwak voor Egyptische mythologie, I Tjing, boeddhisme, Gurdjieff en yoga, bij wijze van voorproefje een tarotkaart waaruit het inwendige zielekarakter van De Groene Amsterdammer moet blijken. Het werd de Koningin van Zwaarden, waarbij uit twee betekenissen mag worden gekozen. Enerzijds staat de kaart voor ‘een subtiel persoon die groot geluk heeft gekend maar nu angsten, het lijden van ongeluk en tegenslag beleeft’. Dat is even slikken, maar gelukkig wordt daarbij vermeld dat ‘dit lijden waardig wordt gedragen’ en ‘een louterend effect’ heeft. De ‘omgekeerde betekenis’ van onze redactiekaart is bepaaldelijk dreigender: ‘Aan de buitenkant onberispelijk, doch onbetrouwbaar en misleidend’, zo luidt het signalement. En ook nog: ‘Een onechte, domme, ijdele, praalzuchtige vrouw, met mogelijk verraderlijke, geheime vijanden; een wraakzuchtig, boosaardig en gevaarlijk persoon.’ Oei!
De schrik over zoveel knarsende dualiteit in ons zieleleven wordt nog versterkt door lezing van de warme aanbeveling die Arthur Docters van Leeuwen, voorheen chef van de BVD en tegenwoordig opper-procureur te Den Haag, in het voorwoord van het boek van zijn broers doet voor het eeuwenoude tarotten. ‘Degenen die zich aan dit boek niet wagen, omdat zij op voorhand niet willen aannemen dat het toeval geen zinloze kracht is en dat de zin van het leven beter zichtbaar gemaakt kan worden door de juiste toepassing van orakelsystemen als de I Tjing en de Tarot, zou ik iets willen voorhouden’, aldus de gewezen hoeder van de nationale staatsveiligheid. ‘Namelijk dat het experiment, net als in de natuurwetenschappen, de doorslag geeft. De wetten van de fysieke natuur waren en zijn niet zo maar te vinden, veel studie is nodig en vraagstellingen moeten worden geformuleerd. De aldus verworven inzichten behoren door overtuigende experimenten te worden getoetst. Voor de wetten van de geestelijke natuur geldt hetzelfde. (…) Iedere keer als u de Tarot legt en interpreteert, voert u een experiment uit. Of het u overtuigt of niet overtuigt, of het wel of niet bijdraagt aan de zin die u in het leven ziet, het oordeel daarover ligt steeds opnieuw bij u zelf.’
Daaruit klinkt op zijn minst enige geestdrift. Met duizend vragen tot gevolg. In hoeverre is de opper- procureur dan zelf in de Tarot? Is dit de nieuwe manier van misdaadanalyse op het ministerie van Justitie? En die mysterieuze kaart voor De Groene, was dat gewoon een andere manier om de opinie van Docters van Leeuwens BVD-voorvader L. Einthoven over ons net niet door de CIA gekaapte vlaggeschip (‘Een perfide blaadje’) te herhalen?
Het verlossende antwoord komt van Onno Docters van Leeuwen, metafysisch-realistisch kunstenaar en actief bestudeerder van de magie, alchemie, de I Tjing en de Gnosis. ‘Mijn broer is inderdaad een spiritueler mens dan de meeste mensen lijken te denken’, bevestigt hij. ‘Hij heeft me indertijd ook op het spoor van de Tarot gebracht. Toen ik een keertje doodziek van een reis naar het Verre Oosten terugkwam, diep in de hippie-tijd, deed hij me er een boekje over cadeau. Maar of hij zelf nog actief de Tarot legt weet ik niet. Wel doet hij veel met de I Tjing, waarmee hij in een goede traditie staat, want ook de grote keizers van China maakten daar dankbaar gebruik van.’ Volgens Onno Docters van Leeuwen hoeft een progressief bolwerkje als De Groene sowieso niet extreem bevreesd te zijn voor de toorn van zijn broer. Onno: ‘Iedereen schijnt maar te denken dat Arthur een of andere superrechtse oud-corpsbal is, maar dat is helemaal niet waar. Als student was hij een vurige PvdA'er. Rechts is hij in ieder geval nooit geweest.’