Maar wat zijn de argumenten van de voorstanders van kernenergie waard? Immers, geen enkele voorspelling van de afgelopen veertig jaar is uitgekomen:

  • Kernenergie is geen eeuwige energiebron. Het miljardenverslindende idee van kweekreactoren is inmiddels door alle kernmogendheden behalve Japan verlaten. Kerncentrales verstoken uranium, als dat op is, is het afgelopen.
  • Kernenergie is niet goedkoop. In Nederland is het nooit goedkoop geweest en zelfs in Frankrijk, het atoomstroomland bij uitstek, zijn in de loop van vorig jaar rapporten verschenen waaruit blijkt dat de kosten voor onderhoud en later ontmanteling van de kerncentrales alle berekeningen over goedkope stroom in een heel ander perspectief plaatsen.
  • Kernenergie is niet veilig. De industrie wist dat allang, daarom hebben ze in de kernenergiewet vast laten leggen dat bij een eventueel ongeluk in Borssele de industrie voor maximaal 625 miljoen gulden aansprakelijk is voor de schade. De rest komt op kosten van de overheid. Sinds 1980 hebben zich in Borssele 211 grote bedrijfsstoringen voorgedaan. Een eventuele ‘modificatie’ kan die kans verkleinen, maar nooit uitsluiten.
  • Kernenergie is niet milieuvriendelijk. Tegenover een verminderde CO2-uitstoot staat een besmetting door radioactieve straling van uitgestrekte gebieden als gevolg van proeven, slordigheden en ongelukken. Bovendien weet niemand nog een oplossing voor het radioactieve afval anders dan opslaan en bewaren. In de nadagen van wat eens een grote belofte leek te zijn zit de wereld opgescheept met een verouderend netwerk van kerncentrales waarvan niemand nog precies weet hoe ze moeten worden ontmanteld en vooral niet hoeveel dat allemaal gaat kosten. Niemand in Nederland wil nieuwe kerncentrales bouwen. Maar de voorstanders van kernenergie blijven hopen op betere tijden. Daarom moeten Borssele en Dodewaard zolang mogelijk open blijven. Het was een technische discussie, die de vorige week werd gevoerd. Greenpeace zette de toon door in de geest van de tijd te kiezen voor een rationele aanpak: sluiting van Borssele levert een miljard gulden op. Maar objectieve cijfers bestaan niet. Dus binnen een week hadden de ambtenaren van Economische Zaken een nieuwe berekening voor de minister gemaakt met de bekende uitkomst van 290 miljoen gulden verlies bij sluiting. Narekenen kan niet want de documentatie achter de cijfers geeft het ministerie niet. Dat zijn vertrouwelijke bedrijfsgegevens.