Om hem vervolgens nog maar een paar keer in het openbaar te zien, steeds verder wegkwijnend, tot hij voorgoed achter de schermen zal verdwijnen? Of wie weet gewoon weer een aanslag op het Sint Pietersplein, dat kan ook.

De Romeinen zijn er niet gerust op, want de Romeinen kennen het Vaticaan al meer dan tweeduizend jaar. Het is onmogelijk dat iemand die zich gedraagt zoals de razendpopulaire Argentijn Jorge Bergoglio (77) alias Paus Franciscus het nog lang kan volhouden binnen de muren van het Vaticaan. Zijn vreedzame oorlog op alle fronten zal een halt worden toegeroepen, dat kan niet anders.

De Calabrese ’ndrangheta, al sinds jaren de sterkste tak van de maffia BV, is op lokaal niveau alvast begonnen met het lanceren van duidelijke signalen. De paus had vorige maand op de vlakte van Sibari, hartje Calabrië, voor een menigte van 250.000 Calabrezen uitgeroepen: ‘Wie de weg van het kwaad heeft gekozen, wie deel uitmaakt van de maffia, is niet in contact met God en is bij deze geëxcommuniceerd.’

Bij de eerstvolgende processie – waarvan je er zowat iedere zondag eentje hebt in het diepe zuiden – maakte het heiligenbeeld van de Madonna, gedragen door twintig robuuste kerels, een ‘kniebuiging’ voor het huis van de lokale boss. Opdat duidelijk was wie hier de baas is. In vele andere Calabrese plaatsjes is het voorbeeld gevolgd.

Binnen het Vaticaan heerst ijzige stilte, maar ook daar wordt de revolutie van Bergoglio met strak opeengeklemde kaken verdragen. De hervorming van de Vaticaanbank ior, waar de onder- en bovenwereld elkaar sinds mensenheugenis ongestoord op geheime miljoenenrekeningen konden treffen. De eindelijk serieuze aanpak van het pedofilieprobleem binnen de clerus, met niet mis te verstane veroordelingen van wie zich schuldig heeft gemaakt aan deze ‘heiligschennis’, zoals Bergoglio het noemt. Koffers pakken en wegwezen, deze hoofdzonde wordt niet meer, zoals in het verleden, met de mantel der liefde van de paus bedekt. En dan de vreselijke leuze ‘carnaval is voorbij’, waarmee deze sobere paus naar het voorbeeld van de heilige Franciscus de ijdele, dure verkleedpartijen van de hoge clerus belachelijk heeft gemaakt.

Er is geen lol meer aan, in het Vaticaan.

En daar gaat een prijs voor betaald worden, zegt de Romein van de straat hoofdschuddend. Het Vaticaan weet weg met ongewenste kostgangers. Dat weet het al vanaf de Borgia’s.