De percepties…

De Percepties Liepen Geheel Uit elkaar… En Het Panel Vond Dat Heel Erg Naar