De politie is uw beste broer

De Raad van Hoofdcommissarissen pleitte afgelopen week voor het uitbreiden van de bevoegdheden. De regels voor infiltratie, afluisteren, registratie met videocamera’s en het vaststellen van DNA-gegevens (‘de vingerafdruk van de toekomst’) moeten aanzienlijk worden versoepeld, menen de hoofdcommissarissen. ‘Zonder dat iemand verdachte is, moeten we informatie kunnen verzamelen’, aldus scheidend hoofdcommissaris in Groningen G. Brand in het Radio 1 Journaal. Bijvoorbeeld over ‘groepen jongeren die in te dure auto’s rijden’. Lastige Marokkaanse jongeren in Amsterdam moeten kunnen worden geïnfiltreerd en beroofd van hun genetische geheimen, meende Brand.

Gelukkig gaat het hier maar om het oplaten van proefballonnetjes. Uw persoonlijke integriteit bent u niet zomaar kwijt. Maar er is wél sprake van een trend. Volgens de geruchtmakende Nipo-enquête over het vertrouwen in de Nederlandse rechtsstaat vindt driekwart van de Nederlanders dat de politie te weinig opsporingsbevoegdheden heeft. En het Nederlandse opsporingsapparaat is maar een héél klein broertje van Big Brother Enfopol, een alomvattend Europees afluisternetwerk in oprichting. Uit twee uitgelekte Europese rapporten (Enfopol 98 en Enfopol Rev 1) blijkt dat Enfopol zich in een vergevorderd stadium bevindt. Politiekorpsen en inlichtingendiensten hebben behoefte aan ‘een permanente surveillance van alle vormen van dataverkeer’. Het blijkt technisch gezien een fluitje van een cent om al het Europese telefoon-, fax-, GSM-, Internet-, satelliet-, semafoon- en telexverkeer af te tappen. Alleen wettelijk moet de zaak nog even worden geregeld. Daarom zijn de geheime Enfopol-rapporten maar alvast vormgegeven als ontwerpbesluiten van de Europese Raad voor Ministers. Vrijheidsminnenden hebben de Enfopol-rapporten op het Internet gezet: www.heise.de/tp/deutsch/special/enfo/6332/1.html (controleer wel even of inzage geen strafbaar feit is). Via het Amerikaanse aftapsysteem Echelon wordt uw Internetverkeer immers al jaren permanent gevolgd. En reken maar dat de Amerikanen een non-tracable hyperlinkje naar hun Europese collega’s hebben.