Veilingen en dreigende afstoting van collecties en door de crisis gereduceerde budgetten vormden toen de actuele aanleiding om samenwerking tussen bedrijfscollecties en musea aan de orde te stellen. Tijdens het debat bleek echter dat dieperliggende kwesties deze samenwerking in de weg staan. Wie of wat bepaalt of er nog sprake is van autonome kunst en, in aansluiting daarop, wie of wat definiëren de maatschappelijke functies van de kunst of haar artistieke kwaliteit? Met dit verslag wil de VBCN de fundamentele discussie over deze thema’s stimuleren, om zo een vruchtbare samenwerking tussen private en publieke instellingen in de kunstsector tot stand te brengen.

Voorafgaand aan de uitreiking van het eerste exemplaar aan Siebe Weide, directeur Nederlandse Museumvereniging, vindt een debat plaats met museumdirecteuren en conservatoren van bedrijfscollecties over samenwerking tussen musea en bedrijfscollecties. Aanleiding hiervoor zijn de plannen van verschillende bedrijven om een eigen expositieruimte te starten om hun collecties aan een groter publiek te tonen. Wat zijn de achtergronden van deze deze trend, en vormt deze een hindernis of juist een nieuwe opening naar verdergaande samenwerking met musea?

De deelnemers aan het debat zijn:

  • Hester Alberdingk Thijm, AkzoNobel Art Foundation
  • Edwin Jacobs, Centraal Museum Utrecht
  • Hans Meijs, Achmea Kunstcollectie
  • Macha Roesink, De Paviljoens Almere
  • Diana Wind, Stedelijk Museum Schiedam
  • Ella van Zanten, Kunstzaken Rabobank

Het debat wordt geleid door Arnold Witte, universitair docent Cultuurbeleid van de UvA en medeauteur en -redacteur van het boek Bedrijfscollecties in Nederland / Corporate Art Collections in the Netherlands (NAi Uitgevers, 2009).

Aanmelden

Toegang tot deze activiteit is gratis.
Wel dient u zich van tevoren in te schrijven.

zie: www.spui25.nl

(Persbericht)