In de lijst uit het jaar 2000 is onder meer politie-informatie opgenomen. Opvallend is dat volgens de politie drie kinderen van zes en twee van zeven zich schuldig zouden hebben gemaakt aan ‘diefstal met geweldpleging’ (zie hieronder 2000 blz 1). ‘Die Roma zijn crimineel, geven geluidsoverlast, sturen hun kinderen niet naar school en zijn rijk zonder dat wij weten hoe dat kan’, zegt de door De Groene Amsterdammer geïnterviewde ambtenaar van volkshuisvesting in Ede. Volgens de lijst is echter van een aanzienlijk deel van de geregistreerde Roma bij de politie niets bekend (zie hieronder 2000 blz 2 t/m 4). Dit is opvallend, omdat de betrokken gemeenteambtenaar aangaf dat het merendeel van de adressen op de lijst door de politie werd aangeleverd. De lijst uit 2000 werd nog jaren lang gebruikt. Dat blijkt onder meer uit de handgeschreven datum april 2007’ (pagina 3). Dat het uitsluitend Roma betreft werd verklaard door de betrokken ambtenaar. Zij haalde de lijst uit een dossiermap met het opschrift ‘Roma’.

In de lijsten uit 2008 en 2009 (van beide is slechtis geen politie-informatie opgenomen. Wel werden gegevens geregistreerd over verblijfstitel, uitkeringen (Wet Werk en Bijstand - WWB) en schuldhulpverlening (Werk Inkomen en Zorg - WIZ). Ook deurwaardersinfo werd in de kolommen opgenomen evenals, net als in 2000, gedetailleerde informatie over onder meer familierelaties. Dat het ook hier uitsluitend Roma betreft, toont de opmerking links onderaan de pagina’s: ‘NAW Roma’ (NAW = naam, adres, woonplaats).

Hier zijn slechts enkele pagina’s afgebeeld. De lijst uit 2000 beslaat 25 bladzijden, die uit 2008 veertien en die uit 2009 vier.

Zie ook:93 Roma-jongeren, waarvan 62 leerplichtig

De bladzijden zijn in hoge resolutie te zien door op de onderstaande beelden te klikken.

2000 blz 1

2000 blz 2

2000 blz 3

2000 blz 4

2008

2009