Brussel - De Vlamingen van Brussel zijn als de joden van New York, vindt de oud-directeur van de Brusselse poptempel Ancienne Belgique, of zouden dat moeten zijn: een sterk aanwezige minderheid die ‘een leidende kracht is in de stad’, op weg naar grootsheid. Vijf tot vijftien procent van de inwoners van Brussel is Vlaming, afhankelijk van wie je vraagt. Veel van hen zijn nieuwe Brusselaars - de oude zijn of Frans gaan spreken of zijn vertrokken - en hebben zich de laatste jaren een leuk hoekje weten toe te bedelen in het centrum van de stad. De stereotiepe Dansaert-Vlaming, genoemd naar de straat waar hij woont, is filmregisseur, cellist of grafisch ontwerper en leeft, onder meer, van de gulle cultuursubsidies van de Vlaamse overheid.
Die voert sinds een paar jaar actief campagne om, in hun eigen woorden, ‘de Vlaamse aanwezigheid in Brussel te versterken’. Folders, brochures en websites als woneninbrussel.be (‘Word wakker in Brussel!’) en brukselbinnenstebuiten.be (‘Brussel is rauw en fantastisch’) moeten de weerspannige Vlaming ervan overtuigen om de grote sprong te wagen naar de in zijn ogen vaak vuile, lelijke, onveilige en, bovenal, Franstalige hoofdstad. Hij kan zich inschrijven voor een woontour, een rondleiding van drie euro door een wijk naar keuze met huisbezoeken, een broodjeslunch (niet inbegrepen) en vraaggesprekken met reeds geïmmigreerden.
Als de vergelijking met de joden dan toch moet worden gemaakt, heeft dit alles eerder iets weg van de Israëlische propaganda voor de terugkeer naar het vaderland. Hoe meer Vlamingen in Brussel wonen, zo lijkt de gedachte, hoe meer gerechtvaardigd de Vlaamse claim is op dat verloren stukje land. Brussel is immers de inzet van een venijnige machtsstrijd tussen Vlamingen en Walen. Eind vorige maand nog heeft de Franstalige gemeenschap van Brussel zich omgedoopt in Fédération Wallonie-Bruxelles.
De slag om Brussel is niet nieuw. Al sinds het begin van de vorige eeuw waarschuwen Walen voor ‘de Vlaamse tirannie’ en ‘de knechting van Brussel aan het Vlaamse imperialisme’ (zie brusseleir.wordpress.com). Als dat u al beladen in de oren klinkt: tegenwoordig wisselen extremisten aan beide kanten schaamteloos Tweede Wereldoorlog-beledigingen uit. ‘Maingain wil Anschluss Bxl bij Wallonië’, twitterde Filip Dewinter, de voorman van het Vlaams Belang, over zijn Waalse tegenhanger. Deze Maingain vergeleek de Vlaamse politiek in Brussel met die van de nazi’s, en Dewinter gebruikt volgens hem ‘de methodes van Goebbels’. De vergelijking met de joden, die van Vlaamse kant gebruikt wordt, is in deze context dan misschien ook niet zo gepast.