In 2030 zal 70 procent van de wereldbevolking in steden leven. Immens. Voor de stedelingen wordt het stadsleven zwaarder en ook de steden zelf hebben door de snelle groei steeds meer moeite om het allemaal maar te bolwerken. In de woorden van Prof David Gann, hoofd van het Digital Economy Lab aan de Imperial College:

“Cities are reaching breaking point. Traffic jams are getting worse, queues longer, transport networks more prone to delays and power outages more common.”

Maar dat zal binnen afzienbare tijd gaan veranderen, zo voorspelt IBM. Voor de achtste keer op rij doet de onderzoeksafdeling van het bedrijf voorspellingen voor de komende vijf jaar. IBM 5 in 5 is een lijst van innovaties die de volgende vijf jaar de manier waarop mensen werken, leven en met elkaar omgaan zullen veranderen. De prognoses zijn gebaseerd op maatschappelijke ontwikkelingen en op technologieën die nu al op de onderzoeksafdelingen van IBM ontwikkeld of getest worden. Dit jaar draaien de voorspellingen volledig om cognitieve systemen waarin machines kunnen waarnemen, leren en zich aanpassen.

Eén van deze vijf voorspellingen luidt: door nieuwe technologie zullen steden hun inwoners beter kunnen helpen in de stad te wonen. Een nieuwe soort stad ontstaat, die zich vormt rondom de exacte behoeftes van de burgers, zo voorspelt IBM:

Insights from crowdsourcing, mobile applications, sensors and analytics on the cloud will allow cities to better listen, interact and respond to citizen needs. This will give rise to new cities that can respond in real-time, predict problems before they occur, and deliver tailored services to make city life better for everyone.

Een drone die je pizza bezorgt

De stad van de toekomst zal volgens IBM het leven voor haar inwoners [een stuk gemakkelijker maken](%20http://www.youtube.com/watch?v=tVGviMIMjN0), doordat ze beter aansluit bij de behoeftes van haar inwoners.

Een voorbeeld: Liever dan lege bussen op een vast tijdsschema te laten rijden, kunnen de routes aangepast worden aan behoeftes. Als het regent worden er meer bussen ingezet. Schoonmaakdiensten krijgen een seintje als de vuilnisbakken vol beginnen te raken. En lichten en airco gaan automatisch uit als iedereen het gebouw heeft verlaten.

Het onderzoek ‘[Tomorrow’s cities](%20http://www.bbc.co.uk/news/technology-23517670)’ dat de BBC afgelopen augustus en september heeft uitgevoerd gaat nog verder. De BBC voorspelt dat in 2050 je afhaalpizza wordt bezorgd per drone; Amazon experimenteert trouwens al met het bezorgen van bestellingen per drone. We zullen naar ons werk gaat met een zelfrijdende robottaxi waardoor auto’s, verkeerslichten en openbaar vervoer overbodig worden en straatverlichting vervangen zal worden door oplichtende bomen die zichzelf opladen. En in plaats van in de rij te moeten staan bij de supermarkt, of een ellenlange boodschappentocht te moeten maken langs verschillende winkels gaan we naar een 3D-printpunt waar een robot-assistent je helpt uitprinten van wat je nodig hebt.

De stad die luistert

Niet alleen zal technologie volgens IBM betere stadsplanning en –beleid mogelijk maken, ook zullen de mogelijkheden voor interactie met haar inwoners groter worden. Het rapporteren van een kapotte stoeptegel, overlast in je buurtpark of een straatlantaarn die niet werkt; dat kan allemaal ter plekke met een mobiele app in plaats van het gemeentelijk apparaat.

Amsterdam kent bijvoorbeeld Amsterdam Wastelands, een interactieve kaart van de gemeente waarop burgers braakliggend terrein kunnen rapporteren. De interactie stimuleert initiatieven voor tijdelijk gebruik. Of neem het particuliere initiatief Verbeterdebuurt waarin klachten en ideeën over je woonomgeving gemakkelijk aan de geografische locatie kunnen worden gekoppeld. De melding van een probleem komt direct binnen bij de gemeente. En Apps for Amsterdam daagt makers uit om overheidsdata - van criminaliteitscijfers tot vuilnisophaalroutes en energielabels van gebouwen, parkeerplaatsen, de activiteit van de brandweer, huisvuilgegevens of de collectie van het Amsterdam Museum - op een creatieve manier te gebruiken en toegankelijk te maken.

Technologie biedt steden uiteenlopende mogelijkheden om hun burgers tegemoet te komen. Of er, zoals IBM voorspelt, daadwerkelijk in de toekomst een stad ontstaat die het leven van haar burgers beter maakt is echter nog een onbeantwoorde vraag. Het antwoord hangt, misschien meer nog dan van de technologie, af van de financiële slagkracht en bestuurlijke daadkracht van steden.