Contrast is het huisorgaan van Forum, instituut voor multiculturele ontwikkeling. Forum ontstond drie jaar geleden door de fusie van een negental minderhedenorganisaties. Een van die organisaties bracht met de fusie een eigen blad mee, het Buitenlanders Bulletin. Het makkelijkst was natuurlijk als Contrast gewoon de schare medewerkers van het bulletin overnam. Maar de kersverse hoofdredacteur nam een wijs besluit. Top: ‘Buitenlanders Bulletin werd gemaakt door een autochtone redactie. Daar kon ik toch niet mee verder gaan? Contrast moet gemaakt worden door mensen uit verschillende etnische groepen.’ Dus ging Top als een gek op zoek naar allochtone freelancers. ‘Al het allochtone talent op de School voor Journalistiek scande ik. Ook allochtonen werkzaam in andere sectoren probeerde ik te interesseren.’ Wie nu het colofon opslaat kan constateren dat Top in zijn missie glansrijk is geslaagd. En zo moeilijk, zegt hij, was het helemaal niet. Waarom de vaderlandse media roepen dat ‘ze’ er niet zijn, is hem een raadsel. Top: ‘Bij de Volkskrant heb je alleen Stieven Ramdharie en nog iemand van wie ik even de naam kwijt ben. De verhouding bij andere kranten en weekbladen is 2 op 120. En waarom? Omdat ze vertikken kweekvijvers aan te leggen. Er is talent genoeg. Tom Egbers heeft ooit gezegd dat hij bij aanvang van toeten noch blazen wist maar door een goede mentor toch kwam waar hij nu is. Wat Tom Egbers kan, moet een allochtoon talent ook kunnen.’ Hevig verontwaardigd is Top nog altijd over een uitspraak van oud-Parool-hoofdredacteur Sytze van der Zee. ‘Die zei: de lezer is wit, immigranten lezen niet, dus waarom zouden we allochtonen in dienst nemen.’ Zoals Van der Zee denkt, zo denken de media volgens Top allemaal. ‘Albert Heijn snapt het tenminste. Etnomarketing heeft aangetoond dat het loont om schappen vol uitheemse producten in te richten.’ En het gerucht dan dat allochtone rekruten de pen niet vloeiend hanteren? Top: ‘Sommige Nederlandse onderzoeksjournalisten kunnen ook niet schrijven. Ze zijn wel ontzettend waardevol. Allochtone journalisten zijn ook waardevol. Ze hebben voelsprieten in onvermoede culturen.’ Waarmee hij niet gezegd wil hebben dat de gehele allochtonenstal stilistisch zwakbegaafd zou zijn. Top bestrijdt dat Contrast vol zou staan met softe, voorspelbare stukken. En politiek correct is Contrast al helemaal niet. ‘Wij hebben onthuld dat er mogelijk onder dekking van moskeeën hasj verhandeld werd. En trouwens, politiek correct is tegenwoordig hardop roepen dat Marokkanen een probleemgroep vormen. Dat is de huidige liberale tijdgeest. Als je positief staat tegenover de ontwikkelingen in de richting van een multiculturele samenleving, ben je tegenwoordig juist antipolitiek correct.’ Twee dagen na het gesprek met Top heb ik Forum-directeur Ahmed Aboutaleb aan de telefoon. ‘Wanneer heeft u Top gesproken? Eergisteren? U doet er goed aan hem nog eens te bellen. Hij heeft gisteren besloten ons te verlaten. Heel vervelend. Maar we moeten verder. Op zoek naar een opvolger zullen we uitkijken naar een nog evenwichtiger samenstelling van Contrast.’ Top bevestigt zijn aanstaande vertrek maar wil verder aan de kwestie niet veel woorden vuil maken. ‘Ik kan niet over mijn graf heen regeren, maar ik heb aangegeven dat het wenselijk is als er gezocht wordt naar een allochtone kandidaat.’