Vijftien jaar na de roemruchte SLAA-reeks ‘De wonderbaarlijke lotgevallen van de roman’ waarin de toen vigerende prangende kwesties over de romankunst werden besproken (door onder meer eerder genoemde Oek de Jong) keren we ons nu naar 2013: welke rol speelt de roman nog in de hedendaagse Nederlandse literatuur, wat betekent het schrijven van een roman nog voor jonge(re) schrijvers, door wie en wat laten zij zich beïnvloeden: hebben ze nog literaire voorgangers waar ze tegenop kijken of is putten zij hun inspiratie uit meer eclectische bronnen? Is het schrijven van een roman überhaupt nog wel een literaire aangelegenheid? Bestaat er nog een dialoog tussen de reeds lang gelauwerde en gecanoniseerde schrijvers en de opkomende schrijvers van nu?

Tijdens drie avonden in het voorjaar van 2013 gaan we door de generaties heen antwoord proberen te geven op zoveel mogelijk van deze vragen: telkens zal één auteur gevraagd worden een keynote speech over het onderwerp te houden waarna hij met een gevarieerd panel in gesprek gaat. Het spits wordt op 13 maart vanzelfsprekend afgebeten door Oek de Jong.

Verder in het panel:

  • Wanda Reisel , schrijver
  • Christiaan Weijts , schrijver
  • Joost de Vries , schrijver, journalist De Groene Amsterdammer

Deze reeks vindt plaats in samenwerking met de uitgever van de essayreeks Over de roman, Athenaeum Polak & Van Gennep waarin het nieuwste deel door Oek de Jong geschreven zal worden.